Kooperatīvās sabiedrības "Mežsaimnieks" biedriem pieder jau vairāk kā 10 tūkstoši hektāru meža zemju.

Kooperatīvās sabiedrības biedru skaitam augot, palielinās arī biedru īpašumā esošās meža zemju platības. Biedru reģistrā  uzrādītā kopējā meža īpašumu platība mums jau ir sasniegusi 10 030 hektārus. Šobrīd kooperatīvajā sabiedrībā "Mežsaimnieks" ir iesaistījušies 467 meža īpašnieki, un kopš gada sākuma mums klāt ir nākuši 113 meža īpašnieki. Par stipriem meža īpašniekiem un bagātiem mežiem!


Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" uzņem zviedru meža īpašnieku kooperatīva "Mellanskog" biedru delegāciju.

Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" šonedēļ divas dienas Latvijā uzņēma Zviedrijas meža īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Mellanskog" biedru delegāciju. Iepazīstinājām mūsu viesus ar AS "Latvijas valsts meži" darbību, viesojāmies LVM Mazsilu kokaudzētavā un apmeklējām Vika Wood kokzāģētavu.

Viesi apmeklēja arī "Mežsaimnieka" galveno biroju Alsungā un viesojās divu mūsu kooperatīvās sabiedrības biedru meža īpašumos. "Mellanskog" Zviedrijā apvieno 30 tūkstošus meža īpašnieku un pagājušajā gadā pārdeva Zviedrijas koksnes tirgū ap 4,5 miljoniem kubikmetru apaļkoksnes. Meža īpašnieku kooperācija Zviedrijā aizsākās jau 1920. gados. MELLANSKOG mājas lapa.


Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" piedalās Meža dienās Kārķos, Valkas novadā.

Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" šogad pirmo gadu piedalījās Valkas novada Kārķu pagastā notiekošajās MEŽA DIENĀS. Paldies organizatoriem par lielisko pasākumu!


Bezmaksas apmācības meža īpašniekiem Vidzemē

Aicinām meža īpašniekus, meža nozarē strādājošos un lauksaimniekus apmeklēt  bezmaksas apmācības “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls”. Apmācības notiks 2019.gada 28. un 29.maijā Meža pētīšanas stacijas zinātniskajā mācību centrā "Vētraine" (Kalsnavas pagasts, Madonas novads) un apkārtnē.

Apmācību tēmas:

Meža resursi Latvijā, meža apsaimniekošanas cikls. SEG emisijas un CO2 piesaiste mežā
Likumdošanas prasības par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi
Stādāmās sugas izvēle atkarībā no meža tipa. Mistrojuma veidi, sugu saderība
Augsnes sagatavošanas principi un veidi, to izvēle atkarībā no meža tipa. Augsnes sagatavošana ar dažādiem agregātiem (frēze, vienkorpusa arkls, ar ekskavatoru kupicās). Stādīšana bez augsnes sagatavošanas
Meža dabiskā atjaunošana, tās veicināšanas pasākumi
Stādīšana, sēšana. Stādīšanas shēmas, stādvietu skaits, pārbaudes
Meža reproduktīvais materiāls – veidi, apzīmējums, piemērotība.
Stādījumu kopšana, aizsardzība pret kaitēkļu un dzīvnieku bojājumiem
Atjaunoto platību agrotehniskā kopšana
ES atbalsts audžu nomaiņai, jaunaudžu (t.sk. agrotehniskajai) kopšanai, meža ieaudzēšanai
Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa
Meža ieaudzēšana.

Praktiskās nodarbības:
Iepazīšanās ar dažādiem stādu veidiem: sējeņi, kailsakņu stādi, ietvarstādi, dižstādi u.c.
Stādmateriāla dokumentācija (etiķete, pavadzīme), iepakojums, transportēšana, uzglabāšana.
Augšanas apstākļu novērtēšana platībā, kur plānota meža atjaunošana vai ieaudzēšana.
Praktiska iepazīšanās ar dažādiem stādīšanas darba rīkiem un instrumentiem.
Pareiza stādu uzglabāšana. Stādu sagatavošana stādīšanai un praktiska stādīšana.
Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas darbu kvalitātes novērtēšana. Mežeņu ieguve.
Iepazīšanās ar dažādiem aizsardzības līdzekļiem pret meža dzīvnieku bojājumiem, to pielietošanu.
 

Lektori – Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava pētnieki Dr.silv. Dagnija Lazdiņa un Dr.silv. Āris Jansons

Precizēt interesējošos jautājumus, kā arī pieteikties uz apmācībām var, rakstot e-pastu uz adresi info@mezsaimnieks.lv vai zvanot pa telefonu 29452767 (Māra Rozentāle). Detalizēta informācija pieejama mājas lapā www.mezsaimnieks.lv, kā arī tiks izsūtīta dalībniekiem.

Pieteikšanās līdz 15.05.2019. Pieteikties vēlams laicīgi, vietu skaits ierobežots!

Apmācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

 

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS

Mācību kurss: Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

 2019.gada 28. un 29.maijs

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
28.05.2019.
Meža pētīšanas stacijas zinātniskais mācību centrs "Vētraine", Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads 11.00-13.15 Meža resursi Latvijā, meža apsaimniekošanas cikls. SEG emisijas un CO2 piesaiste mežā. Meža reproduktīvais materiāls – veidi, apzīmējums, piemērotība. Stādāmās sugas izvēle atkarībā no meža tipa. Mistrojuma veidi, sugu saderība. Meža ieaudzēšana. Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa. ES atbalsts audžu nomaiņai, jaunaudžu (t.sk. agrotehniskajai) kopšanai, meža ieaudzēšanai. 3 0 Āris Jansons
  13.15-14.00 Pusdienu pārtraukums. Došanās uz objektiem dabā.      
Objekti dabā Madonas novadā 14.00-16.15 Stādmateriāla dokumentācija (etiķete, pavadzīme), iepakojums, transportēšana, uzglabāšana. Augšanas apstākļu novērtēšana platībā, kur plānota meža atjaunošana vai ieaudzēšana. 0 3 Āris Jansons
16.15-16.30 Pārtraukums      
16.30-18.00 Pareiza stādu uzglabāšana. Stādu sagatavošana stādīšanai un praktiska stādīšana. 0 2 Āris Jansons

 

 Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
29.05.2019.
Meža pētīšanas stacijas zinātniskais mācību centrs "Vētraine", Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads 09.00-10.30 Likumdošanas prasības par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi. Meža dabiskā atjaunošana, tās veicināšanas pasākumi. Stādīšana bez augsnes sagatavošanas. Stādīšana, sēšana. Stādīšanas shēmas, stādvietu skaits, pārbaudes. 2 0 Dagnija Lazdiņa
10.30-10.45 Pārtraukums      
10.45-13.00 Augsnes sagatavošanas principi un veidi, to izvēle atkarībā no meža tipa. Augsnes sagatavošana ar dažādiem agregātiem (frēze, vienkorpusa arkls, ar ekskavatoru kupicās).  Stādījumu kopšana, aizsardzība pret kaitēkļu un dzīvnieku bojājumiem. Atjaunoto platību agrotehniskā kopšana. 3 0 Dagnija Lazdiņa
  13.00-13.45 Pusdienu pārtraukums. Došanās uz objektiem dabā.      
Objekti dabā Madonas novadā 13.45-16.00 Praktiskās nodarbības.

Iepazīšanās ar dažādiem stādu veidiem: sējeņi, kailsakņu stādi, ietvarstādi, dižstādi u.c. Praktiska iepazīšanās ar dažādiem stādīšanas darba rīkiem un instrumentiem. Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas darbu kvalitātes novērtēšana. Mežeņu ieguve.

Iepazīšanās ar dažādiem aizsardzības līdzekļiem pret meža dzīvnieku bojājumiem, to pielietošanu.

0 3 Dagnija Lazdiņa
    KOPĀ 8 8  

 

 


"Mežsaimnieka" pirmā ceturkšņa rezultāti pārsniedz gaidīto.

Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" šo gadu ir iesākusi ar jauniem saimnieciskās darbības rekordiem. Pirmajos trijos 2019. gada mēnešos esam no mūsu biedru mežiem pārdevuši 37 tūkstošu kubikmetru apaļkoksnes par 2,1 miljonu eiro. Tas ir ražīgākais ceturksnis "Mežsaimnieka" pastāvēšanas 8 gadu vēsturē. Kopš gada sākuma mums ir pievienojušies 75 jauni meža īpašnieki palielinot kopējo biedru skaitu līdz 429 un biedru īpašumā esošo mežu platību līdz 9500 hektāriem. Šajā stādīšanas sezonā, kuru plānojam pabeigt maija vidū, būsim gan ar pašu biedru, gan kontraktoru spēkiem iestādījuši biedru mežos gandrīz vienu miljonu jauno kociņu. Tas ir pa vienam stādiņam uz katriem diviem Latvijas iedzīvotājiem. Par stipriem meža īpašniekiem un bagātiem mežiem!


Noslēdzies "Mežsaimnieka" rīkots seminārs Vidzemē par meža bioloģisko daudzveidību.

Turpinot meža īpašnieku izglītošanu dabas daudzveidības jomā arī Vidzemē, Cēsu apkārtnē, nupat notika kooperatīvās sabiedrības „Mežsaimnieks” rīkotas kārtējās bezmaksas apmācības par tēmu “Meža bioloģiskā daudzveidība un tās uzturēšana privātajos mežos”. Abās apmācību dienās notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības (objekti dabā).

Šīs apmācības tika īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.


Seminārs Kurzemē par meža bioloģisko daudzveidību.

Turpinot meža īpašnieku izglītošanu, pagājušajā nedēļā Saldus un Tukuma apkārtnē kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” rīkoja kārtējās bezmaksas apmācības par tēmu “Meža bioloģiskā daudzveidība un tās uzturēšana privātajos mežos”. Abās apmācību dienā notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības (objekti dabā).

Apmācības tika īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.


Alsungas vidusskolas skolēnu vizīte

Alsungas vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu jaunieši šodien paviesojās arī kooperatīvās sabiedrības "Mežsaimnieks" Alsungas birojā.


Seminārs par meža sertifikāciju Talsu un Tukuma apkārtnē

Šonedēļ kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" Tukuma un Talsu apkārtnē rīkoja kārtējās divu dienu apmācības meža īpašniekiem.

Apmācību dalībnieki iepazinās ar meža sertifikāciju, tās mērķiem, uzdevumiem un standartiem. Apmācību praktiskās daļas ietvaros viesojāmies mūsu biedra meža īpašumā pie Tukuma un uzzinājām vairāk par saimniekošanas īpatnībām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotās saimnieciskās darbības teritorijā. SIA "Vika Woold" kokzāģētavā meža īpašnieki iepazinās ar modernas kokzāģētavas darbu un meža sertifikācijas nozīmi koksnes pircēju darbībā.

Pasākums tika organizēts Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros.


Seminārs par meža sertifikāciju Siguldā

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” nupat Siguldā saviem biedriem sarīkoja pirmo semināru par meža sertifikāciju. Apmācību laikā meža īpašnieki iepazinās ar to, kas ir meža sertifikācija, tās principi, mērķi, uzdevumi un standarti. Arī par to, kas ir sertifikācijas shēmas Latvijā - FSC, PEFC, ISO, kā notiek sertifikācijas grupas veidošana, dokumentācijas sagatavošana, meža īpašumu apsekošana un analīze, uzraudzība.

Abās apmācību dienā notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības. Semināra noslēgumā tā dalībnieki iepazinās ar AS "Latvijas Finieris" viedokli par meža sertifikāciju un apmeklēja uzņēmuma ražotni “Lignums” Bolderājā.

Semināra galvenais lektors bija kooperatīvās sabiedrības Mežsaimnieks Vidzemes mežsaimniecības reģiona vadītājs Mārcis Saklaurs. Apmācības tika realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.


Arī mēs piedalāmies Ēnu dienā

Kooperatīvā sabiedrība Mežsaimnieks jau otro gadu pēc kārtas piedalās Ēnu dienā - ēnas Viesturs, Oskars, Justs un Reinis iepazina Alsungas un Valmieras darbinieku darbu birojā un mežā.
#mežsaimnieks, kooperatīvā sabiedrība #ēnudiena


Apkopoti pirmie 2018. gada rezultāti

Pēc apkopotajiem rezultātiem, kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" 2018. gadā no biedru mežiem ir pārdevusi 106 tūkstošus kubikmetru apaļkoksnes par 6,2 miljoniem eiro. 2017. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 62 tūkstoši un 2,7 miljoni. Tātad mūsu pārdotās koksnes vērtība gada laikā ir augusi par 130 procentiem.

Lielā mērā šī izaugsme ir bijusi iespējama pateicoties tam, ka mūsu biedru skaits ir audzis par 80 procentiem un šobrīd kooperatīvajā sabiedrībā iesaistīti ir jau 366 meža īpašnieki ar 8500 hektāriem meža. Pret iepriekšējo gadu būtiski ir arī uzlabojusies mums uzticēto cirsmu kvalitāte un lielums.

Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" ir pašiem meža īpašniekiem piederoša meža apsaimniekošanas organizācija, kas ir izveidota pēc Skandināvijas parauga kopīgai pakalpojumu iepirkšanai un kopīgai koksnes pārdošanai. LIELS PALDIES VISIEM MEŽA ĪPAŠNIEKIEM, KAS MUMS IR UZTICĒJUŠI SAVU MEŽA ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANU!


Pasniegtas Meža nozares balvas "Zelta čiekurs"

Vakar Meža nozares Gada balvas "Zelta čiekurs" ceremonijā godinājām konkursa "Sakoptākais mežs" visaugstāk novērtēto īpašumu saimniekus, kas vienlaikus tika apbalvoti arī nominācijā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu! Vēlreiz sveicam Madars Kalniņš, Artis Taurmanis un Grigorijs Rozentāls! Malači!


Vizītē pie Igaunijas kolēģiem

Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks" pagājušajā nedēļā viesojās pie Polvā bāzētās Igaunijas meža īpašnieku apvienības Keskühistu Eramets TÜ. Pārrunājām abu organizāciju darbības un pārvaldes principus un iepazināmies ar igauņu pieredzi meža īpašnieku kooperācijas jomā.

Keskühistu Eramets TÜ ir otra lielākā Igaunijas meža īpašnieku apvienība, kas šobrīd apvieno 5121 meža īpašnieku, kuru īpašumā ir 121 tūkstotis hektāru meža. Arī šajā jomā igauņi mūs ir mazliet apsteiguši. Latvijas trīs lielākās meža īpašnieku kooperatīvās sabiedrības šobrīd apvieno ap 550 meža īpašniekiem, kuru īpašumā ir ap 15 tūkstošiem hektāru meža.


Vizīte Kurzemes kooperatīvos

Trešdien, 5.decembrī Kurzemes pusē lauksaimnieki, meža īpašnieki, jaunu un jau pieredzējušu kooperatīvu vadītāji, kā arī Zemkopības ministrijas darbinieki viesojās kooperatīvos "Mežsaimnieks" un "Durbes grauds". Kooperatīvu vadītāji iepazīstināja ar savu pieredzi kooperatīvu attīstībā, tālākās izaugsmes plāniem un kooperatīvu nozīmi savu novadu attīstībā.


Mežsaimniecības darbu plānošanas programmai LVM GEO apmācības

Tā kā kooperatīvās sabiedrības „ Mežsaimnieks” biedru īpašumā ir jau gandrīz astoņi tūkstoši hektāru meža, mežsaimniecisko darbu plānošanu, izpilde un uzraudzība kļūst aizvien sarežģītāku. Lai šo problēmu risinātu, arī mēs esam iegādājušies pieeju AS “Latvijas valsts meži” (LVM) mežsaimniecības darbu plānošanas programmai LVM GEO.

Šonedēļ Rīgā, AS “Latvijas valsts meži” telpās, notika mūsu darbinieku apmācības. Programma, ar kuru strādās mūsu darbinieki, darbosies uz LVM servera. Vairāk par LVM GEO: https://www.lvmgeo.lv/


Seminārs Salacgrīvā -Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaiste

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” pagājušajā nedēļā Salacgrīvas apkārtnē rīkoja meža īpašniekiem kārtējo divu dienu bezmaksas apmācību semināru. Tēma: “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei”.

Apmācību laikā meža kooperatīvās sabiedrības biedri uzzināja vairāk par meža atjaunošanu un ieaudzēšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, augsnes gatavošanu, stādāmo koku sugām un stādāmā materiāla izvēli un pieejamību, agrotehniskās un sastāva kopšanas lomu kvalitatīvas mežaudzes izveidē, prognozējamām izmaksām un biežāk pieļautajām kļūdām. Abās apmācību dienā notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības (objekti dabā).

Lektori – LVMI Silava zinātniskie darbinieki Dr.silv. Dagnija Lazdiņa un Dr.silv. Āris Jansons, kā arī MPKS Mežsaimnieks reģiona vadītājs Mārcis Saklaurs.

Apmācības tika īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.


Meža zināšanu dienās Somijā

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” šonedēļ piedalījās Latvijas Meža īpašnieku biedrības rīkotajās Meža zināšanu dienās Somijā. Brauciena laikā iepazināmies ar mazās mežizstrādes tehnikas izmantošanas pieredzi privātā mežā pie Pērnavas. Tikāmies ar privāto meža īpašnieku apvienību Metsanhoitoyhdistys Pirkanmaa, kas darbojas Tamperes apkārtnē. Šī apvienība gadā pārdod ap 600 tūkstošiem kubikmetru koksnes, kas ir tikai sešas reizes vairāk, nekā šobrīd pārdod kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”. Viesojāmies šīs apvienības bioenerģijas terminālā un koģenerācijas stacijā Tamperē, kas viens no šī termināla saražotās šķeldas pircējiem.

Ciemojāmies arī meža īpašnieku un lauksaimnieku lobija organizācijā MTK. Interesants jaunumus mums bija mežu mēslošana ar slāpekli saturošiem minerālmēsliem, kas Somijā tiek veikta pēc pēdējās krājas kopšanas. Mēslošana tiek veikta no helihoptera un būtiski palielina koksnes ražu atjaunošanas cirtē. Paviesojāmies arī Sibēliusa vārdā nosauktajā Lahti koncertzālē, kuras būvniecībā plaši izmantota koksne, un Medību muzejā pārrunājām ar somu kolēģiem pārnadžu blīvumu viņu mežos. Liels paldies brauciena organizētājiem.