Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds ekonomikā

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, galvenā grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede
​Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Bizenesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Gundega Agrita Januša, lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts:gundega.janusa@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Kurzemes un Zemgales mežsaimniecības reģions

Gatis Megnis, vadītājs
Telefons: 29232782
E-pasts: gatis.megnis@mezsaimnieks.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā
Kristaps Zīverts, mežkopis
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri
Kristaps Jakubjaņecs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: kristaps.jakubjanecs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā

Latgales mežsaimniecības reģions

Artis Vaivods, vadītājs
Īpašumā 214 hekatāri meža
Telefons: 29433294
E-pasts: artis.vaivods@mezsaimnieks.lv
Ilgvars Streļčs, mežsaimniecības speciālists
Īpašumā 45 hektāri meža
Telefons: 25474422
E-pasts: ilgvars.strelcs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, mežsaimniecības inženieris
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs

Vidzemes mežsaimniecības reģions

Mārcis Saklaurs, vadītājs
Īpašumā 45 hekatāri meža
Telefons: 26612520
E-pasts: marcis.saklaurs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, maģistra grāds mežzinātnē, studējis Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē un Hedmark Universitātē Norvēģijā
Jānis Irbe, mežkopis
Telefons: 28636402
E-pasts: janis.irbe@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, meža inženieris
Jānis Prancāns, mežkopis
Telefons: 29365663
E-pasts: janis.prancans@mezsaimnieks.lv
Anita Grundzemniece, administratore / lietvede
Telefons: 29150919
E-pasts: valmiera@mezsaimnieks.lv
Vidzemes augstskola, bakalaura grāds vadībzinātnēs

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Andis Malējs, vadītājs
​Īpašumā 42 hektāri meža
Telefons: 29486068
E-pasts: andis.malejs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, maģistra grāds sociālajās zinātnēs, studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Alsungas birojs

​Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds ekonomikā

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede/lietvede
​Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Bizenesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Gundega Agrita Januša, lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts:gundega.janusa@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Gatis Megnis, vadītājs
Telefons: 29232782
E-pasts: gatis.megnis@mezsaimnieks.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā
Kristaps Zīverts, mežkopis
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri
Kristaps Jakubjaņecs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: kristaps.jakubjanecs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā

 

Valmieras birojs

Lāčplēša iela 1, Valmiera, LV-4201,
Telefons: 29150919, epasts: valmiera@mezsaimnieks.lv

Vidzemes mežsaimniecības reģions

Mārcis Saklaurs, vadītājs
Īpašumā 45 hekatāri meža
Telefons: 26612520
E-pasts: marcis.saklaurs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, maģistra grāds mežzinātnē, studējis Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē un Hedmark Universitātē Norvēģijā
Jānis Irbe, mežkopis
Telefons: 28636402
E-pasts: janis.irbe@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, meža inženieris
Jānis Prancāns, mežkopis
Telefons: 29365663
E-pasts: janis.prancans@mezsaimnieks.lv
Anita Grundzemniece, administratore / lietvede
Telefons: 29150919
E-pasts: valmiera@mezsaimnieks.lv
Vidzemes augstskola, bakalaura grāds vadībzinātnēs

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Andis Malējs, vadītājs
​Īpašumā 42 hektāri meža
Telefons: 29486068
E-pasts: andis.malejs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, maģistra grāds sociālajās zinātnēs, studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Rēzeknes birojs

Jupatovkas iela 5a, Rēzekne, LV-4601,
Telefons: 29433294, epasts: artis.vaivods@mezsaimnieks.lv

Latgales mežsaimniecības reģions

Artis Vaivods, vadītājs
Īpašumā 214 hekatāri meža
Telefons: 29433294
E-pasts: artis.vaivods@mezsaimnieks.lv
Ilgvars Streļčs,mežsaimniecības speciālists
Īpašumā 45 hektāri meža
Telefons: 25474422
E-pasts: ilgvars.strelcs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, mežsaimniecības inženieris
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs

Alsungas birojs

​Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds ekonomikā

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede/lietvede
​Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Bizenesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Gundega Agrita Januša, lietvede, lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts:gundega.janusa@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Gatis Megnis, vadītājs
Telefons: 29232782
E-pasts: gatis.megnis@mezsaimnieks.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā
Kristaps Zīverts, mežkopis
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri
Kristaps Jakubjaņecs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: kristaps.jakubjanecs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā

 

Alsungas birojs

​Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds ekonomikā

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede/lietvede
​Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Bizenesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Gundega Agrita Januša, lietvede, lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts:gundega.janusa@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Gatis Megnis, vadītājs
Telefons: 29232782
E-pasts: gatis.megnis@mezsaimnieks.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā
Kristaps Zīverts, mežkopis
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri
Kristaps Jakubjaņecs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: kristaps.jakubjanecs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā

 

Mūsu rekvizīti

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” (MPKS „Mežsaimnieks”)
Juridiskā adrese:  Dīķenieki”, Alsungas novads LV-3306
Biroja adrese: Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306
Reģistrācijas numurs: 41203042722, PVN reģ.nr.: LV41203042722
Banka: AS SEB banka
Konts:  LV62UNLA0050017945317

Valdes priekšsēdētājs: Grigorijs Rozentāls

Biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs”
Juridiskā adrese: “Dīķenieki”, Alsungas novads LV-3306
Reģistrācijas numurs: 40008217628
Banka: AS SEB banka
Konts: LV71UNLA0050021988406

Valdes priekšsēdētājs: Grigorijs Rozentāls

Mūsu vizuālā identitāte