Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statūti

Kopš kooperatīvās sabiedrības dibināšanas 2011. gadā sabiedrības Statūti ir gājuši līdzi mūsu pieredzei un augošajai izpratnei par šāda veida organizācijas darbību. Pēdējie grozījumi Statūtos tika veikti 2017. gada 29. aprīlī.  Šobrīd spēkā esošie Statūti ir apskatāmi šeit: STATŪTI