Ziņa ievietota15.07.2021.

 

Pieteikšanās: līdz 26.07.2021.

MPKS “Mežsaimnieks” Padome izsludina kandidātu pieteikšanos uz trīs valdes locekļu amatiem. Jaunas valdes ievēlēšana tiek plānota pēc kooperatīva Statūtu grozījumiem 2021. gada 27. jūlija kopsapulcē, kā rezultātā mainīsies valdes locekļu skaits, padomes un valdes pienākumu un atbildības sadalījums, kā arī ievēlēšanas kārtība.

 

Valdes locekļu kandidāti var pieteikties uz vienu vai vairākām atbildības jomām:

 • Pakalpojumu sniegšana biedriem – mežizstrādes un mežkopības darbu plānošana, organizēšana, klientu apkalpošana;
 • Koksnes tirdzniecība un loģistika;
 • Finanšu un risku vadība, investīciju piesaiste;
 • Kvalitātes vadība un sertifikācija;
 • Plānošana, sistēmu un procesu vadība.

 

Visiem valdes locekļu kandidātiem ir šādas minimālās prasības:

 • vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai vadītājam līdzvērtīgā vadošā amatā;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst un nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu kooperatīva valdes locekļa attiecīgos pienākumus;
 • valsts valodas zināšanas;
 • svešvalodu zināšanas – angļu un/vai krievu;

 

Vēlamās zināšanas un prasmes:

 • pieredze biznesa stratēģiju izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • izpratne un zināšanas par vides un mežu pārvaldības jomu;
 • zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu, personāla un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību;
 • interešu pārstāvība nozaru asociācijās, valsts un pašvaldību institūcijās;

 

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt norādītos dokumentus uz padome@mezsaimnieks.lv:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu par atbilstību izvirzītajām prasībām, norādot vienu vai vairākus valdes locekļa amata atbildības jomu uz kuru/-ām piesakās;
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae).

 

Atalgojums: ņemot vērā pieredzi, sasniegtos rezultātus sākot no 2000 EUR. Atalgojumu nosaka Padome, to veidos fiksētā un mainīgā daļa.

Darba vieta: Kooperatīvam šobrīd ir trīs biroji – Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē. Iespējami elastīgi darba vietas un laika risinājumi.

 

MPKS “Mežsaimnieks” ir lielākais meža pakalpojumu kooperatīvs Latvijā.  Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” ir pilnu meža apsaimniekošanas ciklu nodrošinošs uzņēmums, kas pieder pašiem meža īpašniekiem.  Šobrīd kooperatīvā ir 830 biedru un kopējā mežu platība ir vairāk kā 15 tūkst. ha. Mēs organizējam visu, kas mūsu biedriem (īpašniekiem) varētu būt mežā nepieciešams – meža apsekošanu un konsultāciju par tālākiem darbiem, taksāciju, augsnes gatavošanu, stādu iegādi, stādīšanu, stādu aizsardzību, stādījumu atēnošanu, mežaudzes sastāva kopšanu, krājas kopšanu, cirsmu skiču gatavošanu, izaudzēto koku ražas novākšanu, pievešanas un transporta, apaļkoksnes un zaru pārdošanu. Palīdzam rakstīt un administrēt Eiropas finansējuma projektus.

 

Jautājumu gadījumā, lūdzam rakstīt: padome@mezsaimnieks.lv