MPKS “Mežsaimnieks” sadarbībā ar MPKS “L.V.Mežs” un MPKS “Mūsu mežs” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” projektu Nr.18-A00201-000001 (līguma nr.LAD090518/P37), kā ietvaros tiks nodrošināti konsultāciju pakalpojumi mežsaimniecības nozarē iesaistītām juridiskām vai fiziksām personām, kā arī fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē, vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Minimālais konsultāciju saņēmēju skaits projekta ietvaros plānots vismaz 400. Projekts tiks īstenots 4.5 gadu laikā. Kopējais finansējums pasākumam visiem projekta partneriem kopā 175 000 EUR.

Vairāk par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē