meza_fonds_logo_

Biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs” 2017.gadā īsteno Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Meža īpašnieku izglītošanas un kooperācijas veicināšanas pasākumi”. Projektā plānotas vairākas aktivitātes meža īpašnieku izglītošanai un kooperācijas veicināšanai – vairāki semināri meža īpašniekiem reģionos, kā arī publicitātes pasākumi. Kopējais piešķirtais finansējums 2000 EUR.