KURZEME
Cenas norādītas EUR par kubikmetru Kurzemes ostās.

PAPĪRMALKA

Bērzs

2004. gads

aprīlis 22.8 – 23.5

2014. gads

Iepirkuma cenas no 33.0 – 34.5 gada sākumā, pamazām palielinoties līdz 36.5 – 37.0 uz gada
beigām.

2015. gads

Cenu lejupslīde no 36.0 janvārī līdz 29.0 – 30.0 gada beigās .

2016. gads

janvāris 29.0 – 30.0
februāris – marts 29.0 – 31.0
aprīlis 28.0 – 31.0
maijs – jūlijs 28.0 – 32.0
augusts – septembris 29.0 – 32.0
oktobris – novembris 30.0 – 32.0
decembris 29.0 – 32.0

2017. gads

janvāris 30.0 – 33.0
februāris 30.0 – 34.0
marts – aprīlis 30.0 – 32.0
maijs 29.0 – 32.0
jūnijs 30.0 – 32.0
jūlijs 31.0 – 33.0
augusts 31.0 – 34
septembris 31.0 – 36.0
oktobris 31.0 – 37.0
novembris 31.0 – 39.0
decembris 39.0 – 44.0

2018. gads

janvāris 43.0 – 46.0
februāris 52.0 – 53.0
​marts 54.0 – 56.0
​aprīlis – jūlijs 56.0
augusts 55.0 – 56.0
septembris 56.0 – 57.0
oktobris 55.0 – 57.0
novembris 54.0 – 57.0
decembris 54.0 – 57.0

2019. gads

janvāris 55.0 – 57.0
februāris 52.0 – 55.0
marts 50.0 – 53.0
aprīlis 50,0
maijs 45,0 – 48,0
jūnijs 32,0 – 38,0
jūlijs 31,0 – 35,0
augusts 35,0 – 40,0
septembris 35,00 – 38,00
oktobris 34,00 – 36,00
novembris 34,00 – 35,00

Egle

2004. gads

aprīlis 29.9 – 31.3

2014. gads

Gada sākumā (janvāris-aprīlis) stabilas cenas 41.0 – 42.4 robežās, pēc tam līdz gada beigām
būtisks cenu kritums līdz 30.0 – 32.0.

2015. gads

Pavasara/vasaras periodā zemākā cenu robeža nokritusi līdz 28.0, visu pārējo gadu
saglabājot līdzīgu cenu līmeni, nepārsniedzot augšējo cenu 32.0.

2016. gads

janvāris – aprīlis 29.0 – 31.0
maijs – septembris 29.0 – 30.0
oktobris 30.0 – 31.0
novembris 31.0
decembris 32.0 – 33.0

2017. gads

janvāris 32.0 – 33.0
februāris – maijs 31.0 – 33.0
jūnijs 31.0 – 34.0
jūlijs 32.0 – 35.0
augusts 33.0 – 36.0
septembris 35.0 – 37.0
oktobris 37.0 – 40.0
novembris 40.0 – 42.0
decembris 45.0 – 47.0

2018. gads

janvāris 48.0 – 50.0
februāris 55.0 – 57.0
​marts 58.0 – 60.0
​aprīlis – jūlijs 60.0
augusts 60.0
septembris 60.0 – 63.0
oktobris 60.0 – 63.0
novembris 60.0 – 63.0
decembris 60.0 – 63.0

2019. gads

janvāris 52.0 – 58.0
februāris 46.0 – 52.0
marts 42.0 – 48.0
aprīlis 40,0
maijs 36,0
jūnijs 31,0 – 32,0
jūlijs 30,0 – 31,0
augusts 30,0 – 35,0

septembris 30,00 – 35,00
oktobris 31,00 – 35,00
novembris 32,0 – 38,00

Priede

2004. gads

aprīlis 29.9

2014. gads

Gada sākumā (janvāris-aprīlis) stabilas cenas 41.0 – 42.4 robežās, pēc tam līdz gada beigām
būtisks cenu kritums līdz 30.0 – 32.0.

2015. gads

Pavasara/vasaras periodā zemākā cenu robeža nokritusi līdz 28.0, visu pārējo gadu
saglabājot līdzīgu cenu līmeni, nepārsniedzot augšējo cenu 32.0.

2016. gads

janvāris – aprīlis 29.0 – 31.0
maijs – septembris 29.0 – 30.0
oktobris 30.0 – 31.0
novembris 31.0
decembris 32.0 – 33.0

2017. gads

janvāris 32.0 – 33.0
februāris – maijs 31.0 – 33.0
jūnijs 31.0 – 34.0
jūlijs 32.0 – 35.0
augusts 33.0 – 36.0
septembris 35.0 – 37.0
oktobris 37.0 – 40.0
novembris 40.0 – 42.0
decembris 45.0 – 47.0

2018. gads

janvāris 48.0 – 50.0
februāris 55.0 – 57.0
​marts 58.0 – 60.0
aprīlis – jūlijs 60.0
augusts 60.0
septembris 60.0 – 63.0
oktobris 60.0 – 63.0
novembris 60.0 – 63.0
decembris 60.0 – 63.0

2019. gads

janvāris 52.0 – 58.0
februāris 47.0 – 52.0
marts 42.0 – 48.0
aprīlis 40,0
maijs 36,0
jūnijs 31,0 – 32,0
jūlijs 30,0 – 31,0
augusts 30,0 – 33,0

septembris 30,00 – 35,00
oktobris 31,00 – 35,00
novembris 32,0 – 38,00

Skuju koks

2004. gads

aprīlis 28.5 – 29.0

2014. gads

Gada sākumā (janvāris-aprīlis) stabilas cenas 41.0 – 42.4 robežās, pēc tam līdz gada beigām
būtisks cenu kritums līdz 30.0 – 32.0.

2015. gads

Pavasara/vasaras periodā zemākā cenu robeža nokritusi līdz 28.0, visu pārējo gadu
saglabājot līdzīgu cenu līmeni, nepārsniedzot augšējo cenu 31.0.

2016. gads

janvāris – aprīlis 29.0 – 30.0
maijs 28.0 – 29.0
jūnijs 28.0 – 30.0
jūlijs 29.0 – 31.0
augusts 28.0 – 31.0
septembris 29.0 – 31.0
oktobris 29.0 – 31.0
novembris 30.0 – 31.0
decembris 30.0 – 32.0

2017. gads

janvāris – aprīlis 30.0 – 32.0
maijs 30.0 – 33.0
jūnijs 31.0 – 33.0
jūlijs 31.0 – 35.0
augusts 33.0 – 36.0
septembris 34.0 – 38.0
oktobris 37.0 – 40.0
novembris 40.0 – 42.0
decembris 45.0 – 48.0

2018. gads

janvāris 48.0 – 50.0
februāris 55.0 – 57.0
​marts 58.0 – 60.0
aprīlis – maijs 60.0
jūnijs – jūlijs 59.0 – 62.0
augusts 59.0 – 61.0
septembris 63.0 – 64.0
oktobris 60.0 – 63.0
novembris 60.0 – 63.0
decembris 60.0 – 63.0

2019. gads

janvāris 52.0 – 58.0
februāris 46.0 – 47.0
marts 42.0 – 43.0
aprīlis 40,0
maijs 36,0
jūnijs 31,0 – 32,0
jūlijs 30,0 – 33,0
augusts 30,0 – 35,0

septembris 30,00 – 35,00
oktobris 31,00 – 35,00
novembris 32,0 – 38,00

Apse

2004. gads

aprīlis 12.8 – 13.5

2014. gads

Kopumā visu gadu līdzīgs cenu līmenis ar zemāko cenu 24.2 – 25.6 gada
sākumā un 31.0/ 32.0 uz gada beigās.

2015. gads

Cenu lejupslīde, līdz gada beigām sasniedzot 21.0 – 27.0 cenu līmeni.

2016. gads

Turpinās cenu kritums, uz gada beigām iepirkuma cenas vairs tikai 18.0 – 23.0.

2017. gads

janvāris – aprīlis 20.0 – 24.0
maijs 20.0 – 23.0
jūnijs 21.0 – 24.0
jūliijs 23.0 – 25.0
augusts 23.0 – 27.0
septembris 24.0 – 29.0
oktobris 24.0 – 30.0
novembris 24.0 – 31.0
decembris 30.0 – 33.0

2018. gads

janvāris 31.0 – 36.0
februāris 38.0 – 41.0
marts – jūlijs 39.0 – 43.0
augusts 39.0 – 41.0
septembris 39.0 – 40.0
oktobris 35.0 – 40.0
novembris 33.0 – 40.0
decembris 33.0 – 40.0

2019. gads

janvāris 30.0 – 32.0
februāris 32.0 – 33.0
marts 33.0 – 35.0
aprīlis 31,0
maijs 31,0 – 33,0
jūnijs 27,0 – 31,0
jūlijs 24,0 – 29,0
augusts 24,0 – 25,0

septembris 24,00 – 25,00
oktobris 24,00 – 29,00
novembris 24,00 – 29,00

ZĀĢBAĻĶI

Egles zāģbaļķi (garums 4.8 metri)

Cenas EUR kubikmetrā pa diametru grupām.

Diametrs 10 – 13

2004. gads

aprīlis 24.2

2014. gads

Iepirkuma cenas visu gadu vienā līmenī 50.0 – 55.0.

2015. gads

Pavasarī cenu kritums 48.0 – 51.0, kas saglabājas visu gadu.

2016. gads

Visu gadu saglabājušās iepriekšējā gada cenas robežās 48.0 – 51.0.

2017. gads

janvāris – aprīlis 48.0 – 51.0
maijs – decembris 50.0 – 51.0

2018. gads

janvāris 50.0 – 55.0
februāris 50.0 – 58.0
​marts 50.0 – 58.0
​aprīlis – jūlijs 60.0 – 68.0
augusts 60.0 – 68.0
septembris 60.0 – 68.0
oktobris 65.0 – 70.0
novembris 65.0 – 74.0
decembris 65.0 – 74.0

2019. gads

janvāris 65.0 – 74.0
februāris 58.0 – 69.0
marts 57.0 – 64.0
aprīlis 57,0 – 60,0
maijs 52,0 – 58,0
jūnijs 52,0 – 58,0
jūlijs 50,0 – 52,0
augusts 50,0 – 52,0

septembris 40,00 – 45,00
oktobris 33,00 – 38,00

Diametrs 18 – 20

2004. gads

aprīlis 42.7 – 55.4

2014. gads

Cenas visu gadu 70.0 – 78.0

2015. gads

Cenu kritums no marta par pāris eiro zemākajā cenā, augstākā robeža gada vidū samazinās
līdz 72.0, uz gada beigām stabilizējas uz 75.0.

2016. gads

Visu gadu cenas nenokrīt zemāk par 68.0, otrajā pusgadā neliels cenu kritums maksimālajai
robežai līdz 73.0.

2017. gads

janvāris – augusts 68.0 – 73.0
septembris – decembris 72.0 – 75.0

2018. gads

janvāris – jūlijs 75.0 – 78.0
augusts 75.0 – 78.0
septembris 75.0 – 78.0
oktobris 75.0 – 78.0
novembris 75.0 – 78.0
decembris 75.0 – 78.0

2019. gads

janvāris 75.0 – 78.0
februāris 75.0 – 78.0
marts 75.0 – 78.0
aprīlis 75,0 – 78,0
maijs 72,0 – 78,0
jūnijs 72,0 – 78,0
jūlijs 72,0 – 78,0
augusts 72,0 – 78,0

septembris 70,00 – 76,00
oktobris 70,00 – 74,00
novembris 72,00 – 76,00

Diametrs 35 – 37

2004. gads

aprīlis 54.0 – 56.9

2014. gads

Cenas visu gadu līdzīgas 73.0 – 78.0 robežās.

2015. gads

janvāris – februāris 75.0 – 76.0
marts 73.0 – 74.0
aprīlis – jūnijs 72.0 – 73.0
jūlijs – decembris 73.0

2016. gads

janvāris – jūnijs 73.0
jūlijs – decembris 71.0 – 73.0

2017. gads

janvāris – aprīlis 71.0 – 73.0
maijs – augusts 73.0
septembris – novembris 73.0 – 77.0
decembris 74.0 – 77.0

2018. gads

janvāris – marts 80.0 – 81.0
aprīlis – jūlijs 81.0
augusts 81.0
septembris 81.0
oktobris 81.0
novembris 81.0 – 83.0
decembris 81.0 – 83.0

2019. gads

janvāris 81.0 – 83.0
februāris 81.0 – 82.0
marts 81.0 – 82.0
aprīlis 81,0 – 82,0
maijs 78,0 – 82,0
jūnijs 78,0 – 82,0
jūlijs 78,0 – 82,0
augusts 78,0 – 82,0

septembris 78,00 – 82,00
oktobris 78,00 – 82,00
novembris 76,00 – 80,00

Priedes zāģbaļķi A-klase

Diametrs 28 – 30

2014. gads

Gada sākumā iepirkuma cenas vidēji 83.0, līdz vasarai pakāpjoties par pāris eiro. Pēc neliela
krituma atkal vasaras periodā, rudenī jau cenas sasniedz 92.0.

2015. gads

Cenu lejupslīde, sākot ar aprīli 85.0, maijā jau 80.0, kas saglabājas līdz gada beigām.

2016. gads

No februāra vidējās iepirkuma cenas vairs tikai 75.0.

2017. gads

Visa gada garumā saglabājas iepirkuma cenas vidēji 75.0.

2018. gads

janvāris – marts 75.0
​aprīlis – jūlijs 84.0
novembris – decembris 87.0

2019. gads

janvāris 87.0
februāris 87.0
marts 87.0
oktobris 86,00
novembris – 75,00 – 78,00

Diametrs 43 – 45

2014. gads

Gada sākums un pavasaris, cenas 88.0. Vasarā dažu eiro kritums, rudens pusē palielinās līdz
95.0.

2015. gads

Cenu lejupslīde, sākot ar aprīli 88.0, maijā jau 83.0, kas saglabājas līdz gada beigām.

2016. gads

No februāra vidējās cenas vairs tikai 78.0.

2017. gads

Visa gada garumā stabilas cenas vidēji 78.0 eiro.

2018. gads

janvāris – marts 78.0
aprīlis – jūlijs 87.0
novembris – decembris 90.0

2019. gads

janvāris 90.0
februāris 90.0
marts 90.0
oktobris 86,00
novembris – 75,00 – 78,00

Priedes zāģbaļķi ( 4.8 metri)

Diametrs 10 – 13

2014. gads

janvāris – decembris 50.0 – 55.0

2015. gads

No marta/aprīļa būtisks cenu kritums, cenas pēc tam nostabilizējas robežās 43.0 – 46.0.

2016. gads

Augstākā cena nepakāpjas virs 46.0 līmenim, zemākā vidējā cena nokrīt līdz 40.0.

2017. gads

janvāris – aprīlis 40.0 – 46.0
maijs – augusts 43.0 – 46.0
septembris – decembris 44.0 – 46.0

2018. gads

janvāris 50.0 – 53.0
februāris 50.0 – 58.0
​marts 50.0 – 58.0
aprīlis – jūlijs 60.0 – 68.0
augusts 60.0 – 68.0
septembris 60.0 – 68.0
oktobris 60.0 – 70.0
novembris 60.0 – 72.0
decembris 60.0 – 70.0

2019. gads

janvāris 60.0 – 70.0
februāris 58.0 – 68.0
marts 57.0 – 62.0
aprīlis 57,0 – 59,0
maijs 52,0 – 57,0
jūnijs 52,0 – 57,0
jūlijs 50,0 – 52,0
augusts 50,0 – 52,0

septembris 40,00 – 47,00
oktobris 40,00 – 45,00
novembris 33,00 – 37,00

Diametrs 18 – 20

2004. gads

aprīlis 47.0 – 48.4

2014. gads

janvāris – decembris 70.0 – 74.0

2015. gads

janvāris – februāris 65.0 – 71.0
marts 63.0 – 67.0
aprīlis – jūnijs 58.0 – 61.0
jūlijs – oktobris 58.0 – 62.0
novembris – decembris 58.0 – 63.0

2016. gads

janvāris – marts 58.0 – 63.0
aprīlis 56.0 – 63.0
maijs – decembris 55.0 – 63.0

2017.gads

janvāris – jūnijs 55.0 – 63.0
jūlijs – augusts 58.0 – 63.0
septembris – decembris 65.0 – 71.0

2018. gads

janvāris 69.0 – 73.0
februāris 69.0 – 73.0
​marts 69.0 – 73.0
aprīlis – jūlijs 70.0 – 73.0
augusts 70.0 – 73.0
septembris 70.0 – 73.0
oktobris 70.0 – 73.0
novembris 70.0 – 75.0
decembris 70.0 – 73.0

2019. gads

janvāris 70.0 – 75.0
februāris 70.0 – 74.0
marts 70.0 – 73.0
aprīlis 70,0 – 73,0
maijs 70,0 – 73,0
jūnijs 70,0 – 73,0
jūlijs 70,0 – 73,0
augusts 70,0 – 73,0

septembris 69,00 – 71,00
oktobris 70,00 – 72,00
novembris 70,00 – 72,00

Diametrs 35 – 37

2004. gads

aprīlis 48.4 – 49.8

2014. gads

janvāris – jūnijs 73.0 – 77.0
jūlijs – decembris 71.0 – 77.0

2015. gads

janvāris – februāris 68.0 – 73.0
marts 65.0 – 70.0
aprīlis – jūnijs 58.0 – 60.0
jūlijs – oktobris 60.0 – 65.0
novembris – decembris 60.0

2016. gads

janvāris – marts 60.0
aprīlis 58.0 – 60.0
maijs – decembris 55.0 – 60.0

2017. gads

janvāris – aprīlis 55.0 – 60.0
maijs – jūnijs 58.0 – 63.0
jūlijs – augusts 60.0 – 63.0
septembris – novembris 70.0 – 71.0
decembris 71.0

2018. gads

janvāris 72.0 – 73.0
februāris 72.0 – 73.0
​marts 72.0 – 73.0
​aprīlis – jūlijs 73.0
augusts 73.0
septembris 73.0
oktobris 73.0 – 75.0
novembris 75.0 – 78.0
decembris 75.0 – 78.0

2019. gads

janvāris 75.0 – 78.0
februāris 74.0 – 77.0
marts 75.0 – 76.0
aprīlis 75,0
maijs 74,0 – 75,0
jūnijs 74,0 – 75,0
jūlijs 74,0 – 75,0
augusts 74,0 – 75,0

septembris 74,00 – 75,00
oktobris 74,00 – 75,00
novembris 73,00 – 74,00

CITI SORTIMENTI

Finierkluči (bērza, B šķira, garums 2.7 un 3.1 metri)

Diametrs 21 – 22

2014. gads

janvāris – februāris 57.0
marts – maijs 60.0
jūnijs – decembris 70.0

2015. gads

janvāris – februāris 70.0
marts – maijs 65.0
jūnijs 60.0
jūlijs – oktobris 60.0 – 65.0
novembris – decembris 50.0 – 65.0

2016. gads

janvāris – marts 50.0 – 65.0
aprīlis – novembris 50.0 – 60.0
decembris 60.0 – 65.0

2017. gads

janvāris – oktobris 60.0 – 65.0
novembris 60.0 – 70.0
decembris 80.0

2018. gads

janvāris 80.0
februāris – Marts 90.0
aprīlis – maijs 88.0
jūnijs 85.0
jūlijs 78.0
augusts 78.0
septembris 78.0
oktobris 78.0
novembris 78.0
decembris 78.0

2019. gads

janvāris 75.0 – 85.0
februāris 75.0 – 83.0
marts 75.0 – 85.0
aprīlis 75,0 – 85,0
maijs 65,0 – 71,0
jūnijs 60,0 
jūlijs – nepērk
augusts 55,0 – 60,0

septembris 65,00 – 75,00
oktobris 70,00 – 80,00
novembris 72,00 – 82,00

Diametrs 31 – 32

2004. gads

aprīlis 37.0

2014. gads

janvāris – februāris 68.0
marts – decembris 70.0

2015. gads

janvāris – februāris 70.0
marts – jūnijs 65.0
jūlijs – oktobris 65.0 – 75.0
novembris – decembris 60.0 – 75.0

2016. gads

janvāris – marts 60.0 – 75.0
aprīlis – novembris 60.0 – 70.0
decembris 70.0 – 75.0

2017. gads

janvāris – oktobris 70.0 – 75.0
novembris 70.0 – 85.0
decembris 85.0

2018. gads

janvāris 85.0
februāris – marts 90.0
aprīlis – maijs 88.0
jūnijs 85.0
jūlijs 83.0
augusts 83.0
septembris 83.0
oktobris 83.0
novembris 83.0
decembris 83.0

2019. gads

janvāris 80.0 – 95.0
februāris 80.0 – 82.0
marts 80.0 – 82.0
aprīlis 80,0
maijs 75,0 – 80,0
jūnijs 60,0
jūlijs – nepērk
augusts 55,0 – 70,0

septembris 75,00 – 85,00
oktobris 80,00 – 93,00
novembris 86,00 – 95,00

Kurināmā malka (jaukta)

2004. gads

aprīlis 9.2 – 10.7

2014. gads

janvāris – aprīlis 23.0 – 24.0
maijs 22.0
jūnijs – decembris 21.0 – 22.0

2015. gads

janvāris – februāris 21.0 – 22.0
marts – oktobris 20.0 – 23.0
novembris 21.0 – 22.0
decembris 21.0

2016. gads

janvāris 21.0
februāris 19.0 – 22.0
marts 19.0 – 21.0
aprīlis – maijs 16.0 – 20.0
jūnijs – novembris 16.0 – 19.0
decembris 19.0 – 20.0

2017. gads

janvāris – februāris 20.0 – 21.0
marts – jūnijs 21.0 – 22.0
jūlijs – augusts 22.0 – 22.5
septembris 22.5 – 24.0
oktobris 22.0 – 24.0
novembris 24.0 – 26.0
decembris 24.0 – 28.0

2018. gads

janvāris 27.0 – 30.0
februāris – marts 27.0 – 32.0
​​aprīlis – jūlijs 28.0 – 32.0
Augusts 29.0 – 32.0
Septembris 29.0 – 32.0
Oktobris 29.0 – 32.0
Novembris 29.0 – 30.0
Decembris 29.0 – 30.0

2019. gads

janvāris 28.0 – 29.0
februāris 27.0 – 28.0
marts 26.0 – 27.0
aprīlis 24,0 – 26,0
maijs 23,0 – 26,0
jūnijs 23,0 – 25,0
jūlijs 23,0 – 25,0
augusts 24,0

septembris 24,00
oktobris 23,00 – 25,00
novembris 23,00 – 26.00

Zari šķeldošanai

Cenas par berkubu kaudzēs pie ceļa:

2013. gads

decembris 4.3

2014. gads

janvāris 5.0
februāris 5.5
marts – jūnijs 4.5
jūlijs – decembris 4.0 – 4.5

2015. gads

janvāris 4.3 – 4.8
februāris 4.5 – 5.0
marts 4.5
aprīlis 4.3 – 4.5
maijs 4.0 – 4.5
jūnijs – decembris 3.0 – 4.5

2016. gads

janvāris 3.5 – 5.0
februāris – marts 3.0 – 4.3
aprīlis 3.0 – 4.5
maijs 3.0 – 4.3
jūnijs – augusts 2.5 – 4.0
septembris – decembris 3.0 – 4.5

2017. gads

janvāris – aprīlis 3.0 – 4.5
maijs – jūlijs 3.0 – 4.2
augusts – septembris 3.0 – 4.5
oktobris – novembris 3.5 – 5.0
decembris 4.5 – 5.5

2018. gads

janvāris 4.7 – 5.5
februāris 5.7- 6.5
marts – jūnijs 5.0 – 6.0
jūlijs – oktobris 5.0 – 6.5
novembris – decembris 5.5 – 6.5

2019. gads

janvāris – jūlijs 5.5 – 6.5
augusts – septembris – 5.5
oktobris – 5.5 – 6.5
novembris 5.5 – 6.5