Koksnes tirdzniecība

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” no saviem biedriem pērk ne tikai cirsmas, bet arī jau sagatavotus kokmateriālus un ciršanas atliekas (zarus) krautuvēs pie ceļa. Šajos darījumos tiek slēgti apaļkoksnes pirkuma līgumi un nodrošināta tāda pat atskaišu detalizācija, kā tas ir cirsmu pirkuma līgumos. Mūsu zinošie speciālisti parūpēsies par to, lai kokmateriāli tiktu pārdoti par iespējami augstu cenu. Pēc līguma noslēgšanas ir iespējami avansi. Meža īpašnieks var caur atskaišu sistēmu “Mans mežsaimnieks” jebkurā  brīdī sekot līdzi no viņa krautuves jau pārdotajiem sortimentiem, to apjomam, cenām un transporta izmaksām.  “Mans mežsaimnieks” ir sasaistīta ar mūsu grāmatvedības sistēmu un atspoguļos grāmatvedībā ievadītos datus, kas attiecas uz konkrēto cirsmu.

Par krautuves pārdošanas organizēšanu kooperatīvā sabiedrība ieturēs 1,25 eiro par m3 apaļkoksnes un 0,3 eiro par berm3 ciršanas atlieku. Kopīgi pārdodot biedru izaudzēto koksni, kooperatīvs koksnes pircējiem ir kļuvis par nopietnu, regulāru un stabilu piegādātāju, līdz ar to saviem biedriem daudzos gadījumos var nodrošināt labāku cenu. Papildus koksnes cenai īpašniekam var tikt ieskaitīta daļa no piemaksām, kuras kooperatīvā sabiedrība ir saņēmusi no pircējiem par piegāžu apjomu vienošanos izpildi.

Konkrētus jautājumus par koksnes tirdzniecību lūdzam adresēt mūsu mežistrādes nodaļas un ražošanas procesa nodaļas vadītājam.

Mārcis Saklaurs
Mežizstrādes nodaļas un ražošanas procesa vadītājs
Telefons: 26612520
E-pasts: marcis.saklaurs@mezsaimnieks.lv