Kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” apaļkoksnes cenu apskats balstās uz konkrētu Kurzemes un Vidzemes koksnes pircēju piedāvātajām cenām piegādes vietās (zāģētava, osta), neņemot vērā vairuma u.c. piemaksas. Šī cenu apskata mērķis ir vispārēji raksturot vispārējo koksnes tirgus situāciju valstī. Abu reģionu apakšizvēlnēs varat iepazīties ar cenu statistiku šajos reģionos.