Mežizstrādes uzdevums ir koksnes ražas iegūšana galvenajā, krājas kopšanas, sanitārajā vai cita veida cirtē. Mežizstrādes process sastāv no vairākām fāzēm – cirsmas sagatavošanas, dokumentācijas sakārtošanas, koku gāšanas un sortimentu sagatavošanas, pievešanas krautuvē un transportēšanas pie kokmateriālu iepircējiem. Savu biedru mežos kooperatīvs veic pilnu meža izstrādes ciklu. Savukārt biedriem, kas paši organizē cirsmu darbus – nodrošina kokmateriālu pārdošanu.

Kāpēc kopā izdevīgāk

Apvienojot biedru cirsmas kooperatīvā, mēs varam samazināt mežizstrādes organizēšanas un mežizstrādes pakalpojuma izmaksas, saglabājot darbu izpildes kvalitāti. Kopā ejot tirgū, mēs esam kļuvuši par regulāru darbu pasūtītāju virknei šo darbu veicēju visā Latvijā. Darbs ar regulāriem sadarbības partneriem uzlabo ar mežizstrādi saistīto darbu izpildes kvalitāti. Ļoti svarīgi ir jau pirms mežizstrādes uzsākšanas zināt, kas būs iespējamie dažādu apaļkoksnes sortimentu pircēji, lai koku stumbru sagarināšana tiktu veikta, ņemot vērā konkrētā pircēja garumu, diametru un kvalitātes prasības. Tikai šādi organizējot mežizstrādi, iespējams nodrošināt maksimālu vērtību meža īpašniekam par katru cirsmā nozāģēto koksnes kubikmetru.

Cirsmu sagatavošana pirms mežizstrādes

Atjaunošanas cirtēs (kailcirtēs) mežizstrāde sākas ar cirsmu gatavošanu. Tā ietver cirsmu robežu atzīmēšanu dabā, skiču sagatavošanu atjaunošanas cirtēm (kalicirtēm) un iesnieguma sagatavošanu iesniegšanai Valsts meža dienestam. Veicot mežizstrādi cirtēs pēc caurmēra, ir nepieciešams veikt arī stumbru caurmēra mērījumus vai nu parauglaukumos, vai visā cirsmā. Cirsmas gatavojam tikai mūsu biedru meža īpašumos. Mežizstrādes darbiem un pēc tam arī mežkopības darbiem mēs izmantojam LVM GEO plānošanas sistēmu, kas palīdz efektīvāk organizēt darbus.

Cirsmu sagatavošana pirms mežizstrādes

Cirsmu izstrāde

Lai izaugtu līdz koksnes ražas novākšanai, mežs ir audzis daudzus gadu desmitus. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai īpašnieks, koksni pārdodot, saņemtu par savu cirsmu tās maksimāli iespējamo vērtību. Mūsu sadarbības modelis ar mūsu biedriem cirsmu izstrādē  ir tāds, ka sākumā mēs iedodam īpašniekam orientējošu cirsmas vērtības prognozi. Šī vēl nav cirsmas cena. Pēc līguma noslēgšanas kooperatīvā sabiedrība organizē koku nozāģēšanu, sagarumošanu, pievešanu krautuvē un jau gatavu koksnes sortimentu piegādi tās pircējiem. Kad ir noslēgts līgums, ir iespējami avansi. Meža īpašnieks, autorizējoties caur savu internetbanku, var izmantot mūsu cirsmu darbību uzskaites sistēmu “Mans mežsaimnieks”, lai cirsmas izstrādes procesā sekotu līdzi no viņa cirsmas jau pārdotajiem sortimentiem, to apjomam un pārdošanas cenām. Pēc cirsmas noslēgšanas arī veikto darbu izmaksām. “Mans mežsaimnieks” ir sasaistīta ar mūsu grāmatvedības sistēmu un atspoguļo grāmatvedībā ievadītos datus, kas attiecas uz konkrēto cirsmu.

Mežizstrādes pirmais process - koku gāšana mašinizēti ar harvesteri

Norēķināšanās pēc mežizstrādes

Gala norēķins ar meža īpašnieku tiek veikts tad, kad visi darbi ir pabeigti, koksne ir pārdota un ar šo cirsmu saistītās pavadzīmes un rēķini ir saņemti kooperatīvās sabiedrības grāmatvedībā. Tad arī izveidojas cirsmas gala vērtība, par kuru sastādām iepirkuma aktu (juridiskām personām pavadzīmi) un norēķināmies ar meža īpašnieku. Iepirkuma aktam tiek pievienota izdruka no “Mans mežsaimnieks” par ieņēmumiem un izdevumiem cirsmā. Kooperatīvs sev par mežizstrādes, pievešanas, koksnes transporta un pārdošanas darbu ietur:

  • līdz 200 m3: individuāla vienošanās,
  • no 200 – 500 m3: 3 eiro/m3 + 2% no pārdoto kokmateriālu kopsummas,
  • virs 500 m3: 2,50 eiro/m3 + 2% no pārdoto kokmateriālu kopsumma,
  • ciršanas atlieku šķeldošanas un pārdošanas organizēšana: 1 eur/ber.m3.

Papildus koksnes cenai, atkarībā no tirgus situācijas, īpašniekam var tikt ieskaitīta daļa no piemaksām, kuras kooperatīvā sabiedrība ir saņēmusi no pircējiem par piegāžu apjomu vienošanos izpildi.

Biedriem, kas mežizstrādi veic paši

Ja cirsmas izstrādi veic vai organizē pats īpašnieks, kooperatīvā sabiedrība veic arī jau sagatavotu sortimentu pirkšanu krautuvē pie ceļa. Šajā gadījumā mūsu ieturējums par šādas koksnes pārdošanu ir atkarīgs no pārdošanas apjoma:

  • līdz 200 m3: 2 eiro/m3 + 2% no pārdoto kokmateriālu kopsummas,
  • no 200 – 500 m3: 1,75 eiro/m3 + 2% no pārdoto kokmateriālu kopsummas,
  • virs 500 m3: 1,50 eiro/m3 + 2% no pārdoto kokmateriālu kopsumma.

Ja caur kooperatīvo sabiedrību tiek pārdotas cirsmu atliekas (zari) šķeldošanai, mūsu ieturējums ir 1 eiro/berm3.

Šādos gadījumos pirms mežizstrādes uzsākšanas, lūdzam, sazināties ar koksnes tirdzniecības daļu – logistika@mezsaimnieks.lv