Personas datu apstrādes pārzinis ir MPKS Mežsaimnieks (turpmāk – Mežsaimnieks), vienotās reģistrācijas Nr. 41203042722, juridiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301. 

Mežsaimnieks aizsargā un rūpējas par interneta vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Mežsaimnieks apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Mežsaimnieks apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat interneta vietni www.mezsaimnieks.lv un www.mans.mezsaimnieks.lv.

Identificējamās informācijas pielietojums

Mežsaimnieks var apstrādāt personas datus, lai

 • identificētu biedrus un citus sadarbības partnerus,
 • sagatavotu un noslēgtu līgumus,
 • administrētu norēķinus, sagatavotu atskaites,
 • nodrošinātu/uzturētu/uzlabotu pakalpojumu darbību,
 • nodrošinātu Jums iespēju izmantot vietņu pieejamos pakalpojumus,
 • nosūtītu e-pasta ziņojumus, jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus,
 • atbildētu uz Jūsu pieprasīto informāciju,
 • nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības Regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Fizisko personu datu apstrādes likuma normu ievērošanu.

Papildus tam Mežsaimnieks var izmantot datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Identificējamās informācijas izpaušana

Izmantojamā informācija citos specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs tiekat informēts brīdī, kad sniedzat attiecīgus datus Mežsaimniekam.

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad vietnes uzturētājs būs saņēmis skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Identificējamās informācijas labošana

Ja Jūs vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, sazinieties ar mums.

Mežsaimnieks kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: dati@mezsaimnieks.lv.

Sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, nepārkāpjot pakalpojuma lietotāja privātumu. Sīkdatnes identificē tikai Jūsu ierīci, taču neizpauž Jūsu identitāti. Šajās sīkdatnēs tiek uzglabāta tikai tā informācija, kuru nav iespējams atsevišķi identificēt.

Sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, ar mērķi veikt uzskaiti un izpēti tīmekļa vietnes izmantošanas veida un apjoma noteikšanai. Sīkdatnes nesniedz piekļuvi termināļa datu glabāšanas ierīcei, piemēram, cietajam diskam, kā arī nesniedz iespējas to kopēt.

Mūsu mājaslapā tiek lietotas šādas sīkdatnes:

 • Tehniskās sīkdatnes: tās tiek izmantotas, lai mēs spētu piedāvāt lietotājiem draudzīgu, piemērotu mājaslapu, kas pielāgojas lietotāju vajadzībām un vēlmēm.
 • Funkcionālās sīkdatnes: tās tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēles un lai palīdzētu Jums izmantot mūsu mājaslapu produktīvāk.
 • Analītiskās sīkdatnes: tās tiek izmantotas, lai gūtu ieskatu par to, kā Jūs un citi mājaslapas lietotāji izmantojat vietni. Tāpat tās ļauj mums analizēt, optimizēt un uzlabot mājaslpu, lai nodrošinātu kvalitatīvu, atbilstošu un noderīgu informācijas sniegšanu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Analytics, Facebook. Google Analytics sasaista mūsu tīmekļa vietnē iegūto apmeklējumu informāciju ar Google informāciju no lietotājiem ar pierakstīšanās kontiem, kas ir piekrituši šai sasaistei reklāmu personalizēšanas nolūkam.
 • Reklāmas sīkdatnes: Mēs izmantojam gan mūsu, gan trešo pušu sīkdatnes, lai parādītu Jums personalizētas reklāmas. Parasti šīs sīkdatnes ar mūsu atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Ads un Facebook. Google Analytics sasaista mūsu tīmekļa vietnē iegūto apmeklējumu informāciju ar Google informāciju no lietotājiem ar pierakstīšanās kontiem, kas ir piekrituši šai sasaistei reklāmu personalizēšanas nolūkam. Šajā Google informācijā var būt iekļauta galalietotāja atrašanās vieta, meklējumu vēsture, YouTube vēsture un dati no tīmekļa vietnēm, kas ir Google partneri, – un tā tiek izmantota, lai sniegtu apkopotu un anonimizētu ieskatu lietotāju uzvedību, izmantojot dažādas ierīces. 

Lietotājs var bloķēt sīkdatnes, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, tomēr šādas darbības nav ieteicamas, jo tās var samazināt lapu funkcionalitāti. Lietotājs jebkurā brīdī var dzēst sīkdatnes savā interneta pārlūkprogrammā.

Mūsu vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes. Google Analytics sīkdatņu apkopotā informācija tiks nosūtīta un uzglabāta Google serveros. Lai redzētu un pārskatītu Google privātuma politiku un to, kā tā attiecas uz Google Analytics, apmeklējiet https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Saites uz trešo personu mājaslapām un atsauces

Interneta vietne var saturēt saites uz trešo personu mājaslapām, kam ir savas privātuma, kā arī datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas politikas. Lūdzu, pirms lietošanas iepazīstieties ar to noteikumiem un privātuma politikām. Vietnes uzturētājs neatbild par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību, vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu.

Drošība

Vietnes uzturētājs cenšas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī interneta vietne ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

Izmaiņas privātuma politikā

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.mezsaimnieks.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.