Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statūti

Kopš kooperatīvās sabiedrības dibināšanas 2011. gadā sabiedrības Statūti ir gājuši līdzi mūsu pieredzei un augošajai izpratnei par šāda veida organizācijas darbību. Pašreizējie Statūti tika apstiprināti 2019. gada 13. aprīlī. Statūti ir apskatāmi šeit: STATŪTI