Kopšanas ciršu priekšnoteikumi vērtīgam nākotnes mežam 28.11.2021

Krājas kopšanas cirtes tiek iekļautas meža starpizmantošanā, tas ir laikā starp meža atjaunošanu un galveno cirti. Laika gaitā izpratne par kopšanas ciršu nozīmi un mērķiem ir mainījusies. Sākotnēji meža starpizmantošanu izmantoja ar mērķi iegūt papildu kokmateriālu, tomēr, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, šobrīd kopšanas līdzeklis ir kā instruments mērķa sasniegšanai galvenajā cirtē. Kā to paveikt pastāstīs mūsu ražošanas procesa vadītājs Mārcis Saklaurs.

Vaboles, kas apēd mežu | Mizgrauži 24.05.2021

Turpinot pagājušajā gadā iesākto, “Mežsaimnieks” ik mēnesi pulcē tā biedrus – īpašniekus uz semināru un diskusiju par meža īpašniekam aktuālām tēmām. Ražošanas procesa vadītājs Mārcis Saklaurs un meža etnomologs, vadošais “Silava” pētnieks Agnis Šmits dalījās pieredzē par mizgraužu radītajām problēmām, to laicīgu konstatēšanu un kā rīkoties, kad tā pamanīta audzē.

Jaunaudžu retināšana piesaistot ES projekta finansējumu 25.03.2021

25. martā  norisinājās  MPKS “Mežsaimnieks” attālinātais seminārs kooperatīva biedriem par jaunaudžu retināšanas iespējām piesaistot ES projekta finanses.  Semināru vadīja Artis Vaivods – “Mežsaimnieka” Latgales reģiona biroja vadītājs un Mārcis Saklaurs – ražošanas procesa vadītājs.

Kā efektīvi apsaimniekot savu meža īpašumu | MPKS “Mežsaimnieks” un Zemnieku Saeima 04.02.2021

4. februārī norisinājās ZSA un MPKS “Mežsaimnieks” attālinātais seminārs lauksaimniekiem par mežiem – kā efektīvāk apsaimniekot savu īpašumu. Par kooperatīva priekšrocībām stāstīja MPKS “Mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls. Savukārt MPKS “Mežsaimnieks” ražošanas procesa vadītājs Mārcis Saklaurs iepazīstināja ar vidēja vecuma audzes kopšanu un koksnes tirgus situāciju. Pasākums organizēts projekta “CONSOLE” ietvaros.

 

VIDĒJA VECUMA AUDZES UN TO APSAIMNIEKOŠANA 20.01.2021

Semināru vada  ražošanas procesa vadītājs Mārcis Saklaurs

Krājas kopšanas vidēja vecuma audzēs veic meža īpašnieka saimnieciskā mērķa labā. Veicot krājas kopšanas cirtes, iegūstam saimnieciski nozīmīgāku audzi, kas nodrošina lielāku peļņu. Būtiski, ka ar krājas kopšanas cirti iegūstam slimību, kaitēkļu, biotisko un abiotisko faktoru noturīgu meža audzi. Valstiskā līmenī virsmērķis krājas kopšanām ir iegūt audzi, kas ar noturīgu stumbru un attīstītu vainagu piesaista vairāk CO2.

Koksnes tirgus situācija 29.10.2020

Semināru vada  ražošanas procesa vadītājs Mārcis Saklaurs

Esam uzsākuši informatīvu semināru ciklu par kooperatīva mežu īpašniekiem aktuālām tēmām. 29.10. norisinājās pirmais seminārs. Ražošanas procesa vadītājs Mārcis Saklaurs iepazīstināja ar pašreizējo tirgus situāciju, kokmateriālu cenu svārstību ietekmējošajiem faktoriem un maksimālās vērtības iegūšanu no noteiktu sugu un sortimentu pārdošanas.