Vaboles, kas apēd mežu | Mizgrauži 24.05.2021

Turpinot pagājušajā gadā iesākto, “Mežsaimnieks” ik mēnesi pulcē tā biedrus – īpašniekus uz semināru un diskusiju par meža īpašniekam aktuālām tēmām. Ražošanas procesa vadītājs Meža entomologs, vadošais “Silava” pētnieks Agnis Šmits dalījās pieredzē par mizgraužu radītajām problēmām, to laicīgu konstatēšanu un kā rīkoties, kad tā pamanīta audzē.

Jaunaudžu retināšana piesaistot ES projekta finansējumu 25.03.2021

25. martā  norisinājās  MPKS “Mežsaimnieks” attālinātais seminārs kooperatīva biedriem par jaunaudžu retināšanas iespējām piesaistot ES projekta finanses.  Par finansējuma piesaisti un iepriekšējo pieredzi pastāstīja Artis Vaivods – “Mežsaimnieka” Latgales reģiona biroja vadītājs.

Kā efektīvi apsaimniekot savu meža īpašumu | MPKS “Mežsaimnieks” un Zemnieku Saeima 04.02.2021

4. februārī norisinājās ZSA un MPKS “Mežsaimnieks” attālinātais seminārs lauksaimniekiem par mežiem – kā efektīvāk apsaimniekot savu īpašumu. Par kooperatīva priekšrocībām stāstīja MPKS “Mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls. Pasākums organizēts projekta “CONSOLE” ietvaros.