Pakalpojumi

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” pakalpojumus sniedz tikai mūsu sabiedrības biedriem. Izņēmums ir Eiropas apmaksātās meža īpašnieku konsultācijas, kas ir pieejama ikvienam Latvijas meža īpašniekam. Mūsu misija ir ar pašu vai mūsu izvēlēto kontraktoru spēkiem izpildīt visus ar meža apsaimniekošanu saistītos darbus, kas mūsu biedriem viņu meža īpašumos ir nepieciešami un kuru izpildi viņi ir nolēmuši mums uzticēt.