Konsultācijas meža īpašumos

Latvija mežsaimniecībai ir unikāla vieta, jo daba te ir devusi apstākļus, lai mēs varētu izaudzēt kvalitatīvu mežu divas reizes cilvēka mūža laikā. Tomēr ir svarīgi pieņemt pareizos lēmumus, jo kļūdu labošana prasīs ilgu laiku.

Pateicoties Eiropas (ELFLA projekta) finansējumam, kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” speciālisti līdz pat 2021. gadam sniedz  ikvienam Latvijas meža īpašniekam bezmaksas konsultācijas mežsaimniecības, ES fondu piesaistes un  vides jautājumos. Šīs konsultācijas jums neko nemaksā un neuzliek arī nekādas saistības turpmāk sadarboties ar kooperatīvo sabiedrību. Noteikti iesakām tās izmantot.

Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzu kontaktēties ar sava reģiona konsultantu (reģionu sadalījumu skatīt kartē) vai aizpildiet 

Mārtiņš Rasa
Rīgas konsultāciju centrs
Telefons: 20259059
E-pasts: martins.rasa@mezsaimnieks.lv

Jānis Irbe

Jānis Irbe
Vidzemes – Sēlijas mežsaimniecības reģions
Telefons: 28636402
E-pasts: janis.irbe@mezsaimnieks.lv

Ilgvars Streļčs
Latgales mežsaimniecības reģions
Telefons: 25474422
E-pasts: ilgvars.strelcs@mezsaimnieks.lv

Artis Skudra
Kurzemes – Zemgales mežsaimniecības reģions
Telefons: 28212301
E-pasts: artis.skudra@mezsaimnieks.lv