Mežkopības uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un produktīvu mežaudžu  audzēšanu. Mežkopībā ietilpst meža atjaunošana vai ieaudzēšana, agrotehniskā kopšana (iestādīto stādu atēnošana), aizsardzība pret dzīvnieku postījumiem un jaunaudžu sastāva kopšana.

Mežkopības darbus veicam tikai to mūsu biedru mežos, kas ir pieslēguši savus meža nogabalu datus mūsu mežsaimniecības darbu plānošanas programmai LVM GEO. Darbu izpilde notiek ar mūsu izraudzīto kontraktoru (apakšuzņēmēju) palīdzību. Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” plāno, ierāda un uzrauga šo darbu izpildi. Pēc darbu pabeigšanas mēs piestādām kompensācijas rēķinu par kontraktora piestādītā rēķina summu. Viens pret vienu.  Par darbu organizēšanu un uzraudzību tiek piestādīts papildus PVN rēķins par summu 35 eiro/ha + PVN. Rēķini par darbu organizēšanu tiek piestādīti par katru mežsaimniecisko darbību.

Konkrētus jautājumus par mežkopības darbiem un stādu iegādi lūdzam adresēt mūsu reģionālajiem konsultantiem.

Mežkopības darbi

Izšķir agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu retināšanu. Agrotehniskā kopšana ir zāles appļaušana ap jaunajiem stādītajiem stādiņiem. Šāda appļaušana ne tikai veicina šo stādiņu augšanu, bet arī novērš stādu bojā ejas risku ziemā, kad  zāle, tiem uzguļoties, var nospiest jaunos kociņus pie zemes.  Auglīgās augsnēs ar garu zāli agrotehniskās kopšanas neveikšana var novest pie stādījumu pilnīgas bojāejas.

Jaunaudžu retināšanu veic gan stādītās, gan dabīgi ieaugušās jaunaudzēs ar mērķi veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem un tirgus situācijai vislabāk piemērotu koku sugu attīstību. Retināšana palielina nākotnes meža ražību un atstājamo koku vērtību. Pareizi retinot jaunaudzes, atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums, respektīvi, vēlamo rezultātu iegūst vidēji par 10-20 gadiem ātrāk, un koki izaug ar taisnākiem un resnākiem stumbriem. Pareizi kopjot un retinot mežu auglīgās augsnēs, ražu egļu un bērzu audzēs ir iespējams novākt jau 40 gadu vecumā, bet priežu audzēs 50 gadu vecumā. Jaunaudžu kopšanai periodiski ir pieejams Eiropas finansējums, kura izmantošanu meža īpašniekiem vajadzētu nopietni apsvērt.

Jaunaudzēs ar lielu pārnadžu bojājumu risku būtu jāapsver jauno stādiņu aizsardzība pret aļņu, briežu un stirnu nodarītajiem bojājumiem. Īpaši tas ir svarīgi priežu jaunaudzēs, kuras bez pienācīgas aizsardzības var pat pilnībā aiziet bojā. Viskritiskākie no bojājumu viedokļa parasti ir priežu jaunaudžu pirmie trīs gadi. Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” galvenokārt stādu aizsardzībai izmanto Austrijā ražoto pastu Cervacol Extra. Tirgū ir pieejami arī citi aizsardzības līdzekļi un paņēmieni.

ES projektu atbalsts mežkopībai

Eiropas mežkopības projektu dokumentāciju gatavojam tikai kooperatīvās sabiedrības biedriem. Maksa par meža apsaimniekošanas plāna sagatavošanu ir 40 eiro par dokumentu + PVN. Pieteikums Lauku atbalsta dienestā 20 eiro + PVN. Uzmērīšana, skiču un pārskata sagatavošana 35 eiro/ha + PVN, bet ne mazāk kā 50 eiro + PVN (ja nav pieslēgts LVMGEO 50 eiro/ha + PVN, bet ne mazāk kā 80 eiro + PVN). Izziņa par kooperatīvās sabiedrības biedra statusu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā papildus punktu iegūšanai tiek izsniegta bez maksas.

Plānā iekļautās aktivitātes var veikt pats meža īpašnieks vai arī uzticēt šo darbu veikšanu kooperatīvam.