Mežkopības darbu pasūtījuma veidlapa

Failu nosūtīt pa e-pastu reģionālajam mežkopim:

Vidzemē: vidzeme@mezsaimnieks.lv;
Kurzemē: kurzeme@mezsaimnieks.lv;
Latgalē: latgale@mezsaimnieks.lv
Zemgalē: zemgale@mezsaimnieks.lv

vai uz pasutijums@mezsaimnieks.lv

Ja pēc darbu pasūtīšanas mainās apstākļi un pakalpojums nav nepieciešams, NEKAVĒJOTIES informēt kooperatīvu! Iespēju robežās centīsimies rast risinājumu. Nebrīdinot par izmaiņām, darbi tiks veikti atbilstoši pasūtījumam.