Par mums

Ziemeļeiropā meža īpašnieku kooperācija jau daudzus gadu desmitus ir galvenais privāto mežu apsaimniekošanas paņēmiens. Tādās valstīs kā Zviedrija un Norvēģija katrs trešais meža īpašnieks koksni pārdod un mežsaimnieciskos pakalpojumus iepērk caur kooperatīvajām sabiedrībām. Somijā šis skaitlis ir nedaudz mazāks. Arī Igaunijā šodien jau pāri par desmit tūkstošiem meža īpašnieku strādā caur meža īpašnieku kooperatīviem un apvienībām.

Latvijā kooperatīvos iesaistīto meža īpašnieku skaits vēl tikai tuvojas pirmajam tūkstotim. Taču tas ir strauji augošs. Jo pieprasījums pēc pašiem meža īpašniekiem piederošām meža apsaimniekošanas organizācijām, kas pret visiem īpašniekiem izturas vienādi un necenšas uz kāda nezināšanas nopelnīt, ir liels.

Mēs, meža īpašnieku kooperatīvs “Mežsaimnieks” par savu mērķi esam izvirzījuši ieviest šo Ziemeļvalstu modeli arī Latvijā. Šodien esam Latvijā vecākais un lielākais pašiem meža īpašniekiem piederošais mežsaimniecības uzņēmums. Palīdzam mūsu biedriem apsaimniekot viņu meža īpašumus konsultējot, rakstot projektus un organizējot jebkurus mežsaimnieciskos darbus. Strādājam no birojiem Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē.

Biedru skaits:

Uz 2023. gada 11. decembri: 1011

Biedriem piederošā meža zemju platība:

Uz 2023. gada 11. decembri: 18 572 hektāri

Pārdotās apaļkoksnes apjoms:

2015. gadā: 19 726 kubikmetri
2016. gadā: 32 286 kubikmetri
2017. gadā: 62 491 kubikmetri
2018. gadā: 106 680 kubikmetri
2019. gadā: 141 126 kubikmetri
2020. gadā: 99 120 kubikmetri
2021. gadā: 133 628 kubikmetri
2022. gadā: 111 901 kubikmetri

Pārdotās apaļkoksnes vērtība:

2015. gadā: 867 tūkstoši eiro
2016. gadā: 1,283 miljoni eiro
2017. gadā: 2,683 miljoni eiro
2018. gadā: 6,196 miljoni eiro
2019. gadā: 6,679 miljoni eiro
2020. gadā: 4,547 miljoni eiro
2021. gadā: 8,138 miljoni eiro
2022. gadā: 10,250 miljoni eiro

Pārdoto ciršanas atlieku apjoms:

2015. gadā: 3375 berkubi
2016. gads: 8199 berkubi
2017. gadā: 18 895 berkubi
2018. gads: 27 420 berkubi
2019. gadā: 37 652 berkubi
2020. gadā: 45 628 berkubi
2021. gadā: 19 293 berkubi
2022. gadā: 29 307 berkubi

Pārdoto ciršanas atlieku vērtība:

2015. gadā: 8 tūkstoši eiro
2016. gadā: 41 tūkstotis eiro
2017. gadā 83 tūkstoši eiro
2018. gadā: 142 tūkstoši eiro
2019. gadā: 176,2 tūkstoši eiro
2020. gadā: 219,1 tūkstoši eiro
2021. gadā: 102,1 tūkstoši eiro
2022. gadā: 403,9 tūkstoši eiro

Esam biedri: Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā, Latvijas Meža īpašnieku biedrībā un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrībā. Kopš 2015. gada 6. oktobra uzņemam par biedriem meža īpašniekus visā Latvijā.

Biedriem sagatavojam projektu dokumentāciju un skices Eiropas mežsaimniecības projektu finansējuma apgūšanai. Finansējums ir pieejams lauksaimniecības zemju apmežošanai, jaunaudžu kopšanai, sugu maiņai pieaugušās baltalkšņu audzēs un virknei citu pasākumu. Aicinām visus Latvijas meža īpašniekus piedalīties Eiropas finansējuma apguvē Jūsu īpašumos!

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” ir pilnu meža apsaimniekošanas ciklu nodrošinošs uzņēmums, kas pieder pašiem meža īpašniekiem. Mēs organizējam visu, kas mūsu biedriem (īpašniekiem) varētu būt mežā nepieciešams. Sākot no meža apsekošanas, taksācijas, augsnes gatavošanas, stādu iegādes, stādīšanas, stādu aizsardzības, stādījumu atēnošanas, mežaudzes sastāva kopšanas, krājas kopšanas, cirsmu skiču gatavošanas, izaudzēto koku ražas novākšanas, pievešanas un transporta, apaļkoksnes un zaru pārdošanas. Palīdzam rakstīt un administrēt Eiropas finansējuma projektus. Konsultējam nodokļu jautājumos. Saliekot kopā mūsu biedru pārdodamās koksnes apjomus, mēs pircējiem esam kļuvuši par regulāriem piegādātājiem un saņemam labākas cenas un, atsevišķos gadījumos, labāku uzmērīšanu. Saliekot kopā biedru vajadzības pēc mežsaimnieciskajiem darbiem mēs esam kļuvuši par regulāru darbu pasūtītāju šo mežsaimniecisko darbu veicējiem. Tas, savukārt, uzlabo mežsaimniecisko darbu izpildes kvalitāti un plānošanu. Konsultācijas un padomus mūsu biedri saņem bez maksas. Arī par svarīgu nozares jaunumu nepamanīšanu mūsu biedriem nav jāuztraucas. Par tiem mēs biedrus informējam ar e-pastiem.

Ne visi meža īpašnieki ir labi mežkopji, ne visi ir labi tirgotāji. Mūsu misija ir palīdzēt meža īpašumu apsaimniekošanā tiem, kam šāda palīdzība ir nepieciešama. Dalība kooperatīvā nekādi neierobežo meža īpašnieku rīcības brīvību. Arī kā kooperatīva biedrs meža īpašnieks var pats pieņemt jebkuru lēmumu savā mežā, pats organizēt jebkuru darbu, algot pakalpojumu sniedzējus, pats strādāt ar zāģiem, kopt, retināt, veikt kailcirtes, pats pārdot savu koksni kam vien vēlas. Bet dalība kooperatīvā dod meža īpašniekiem alternatīvu iespēju  darbus veikt arī caur  pašiem  meža īpašniekiem piederošu meža apsaimniekošanas uzņēmumu – kooperatīvo sabiedrību. Un pirms lēmuma pieņemšanas Jums vienmēr būs kam pajautāt padomu – telefona zvana vai e-pasta attālumā.