Meža īpašniekam, pieņemot lēmumu par mežizstrādi savos īpašumos, ir jāņem vērā mežizstrādes izmaksas, kokmateriālu transportu izmaksas un kokmateriālu (apaļkoku) cenas kokmateriālu iepirkšanas vietās. Lai atvieglotu lēmuma par mežizstrādes uzsākšanu, esam izveidojuši vienkāršotu cirsmas vērtības aprēķina modeli.

Modelis ir veidots tā, lai arī nesagatavots meža īpašnieks varētu pats aptuveni novērtēt savas cirsmas vērtību. Ja ir nepieciešama palīdzība precīzākas vērtības kalkulācijas veikšanai, varat sazināties ar mūsu mežsaimniecības konsultantiem reģionos.

Pieteikties konsultācijai par cirsmas kalkulāciju

Kalkulācijas aizpildīšana

Kā izejas dati no nogabala (taksācijas) apraksta ir jāievada nogabala numurs, platība, krāja uz hektāra un tās sadalījums pa koku sugām.

Papildus modelī ir jāievada kokmateriālu sortimentu cenas zāģētavā (kokmateriālu iepirkšanas vietā), mežizstrādes izmaksas kailcirtē un krājas kopšanas cirtē -zāģēšanas izmaksas, pievešanas izmaksas un izvešanas (kokvedēju) izmaksas.

Sortimentu iznākumu katrai sugai modelis aprēķina automātiski. Tomēr, ja pēc novērtējuma dabā sortimentu iznākums ir citādāks – to var ievadīt manuāli.

Kokmateriālu cenas (skujkoku zāģbaļķu, bērza finierkluču, papīrmalkas u.c.) var apskatīt kooperatīva Koksnes tirgus cenu apskatā Kurzemes-Zemgales un Vidzemes reģioniem. Nogabalu (taksācijas) apraksta datus vislabāk ir ņemt no Valsts meža dienesta aktualizētās izdrukas (to var bez maksas iegūt tuvākajā mežniecībā).

Datu ievades paraugu skatīt zemāk.

Datu ievades paraugs

Paraugā nogabalu raksturojošo rādītāju (taksācijas) izdrukā ar dzelteno krāsu ir izcelti dati, kas nepieciešami cirsmas ieņēmumu kalkulācijai.

Cirsmas ieņēmumu kalkulācijai nepieciešamie dati no taksācijas un to ievietošana aprēķinā