Stādu iegāde

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” katru gadu apkopo mūsu biedru vajadzības pēc stādiem un veic to centralizētu iepirkšanu. Mums ir attīstījusies laba sadarbība ar AS “Latvijas valsts meži”, ar kuru slēdzam vienošanās par stādu rezervēšanu uz priekšu. Meža stādus mūsu biedru vajadzībām iepērkam arī no Lietuvas valsts mežiem un privātām kokaudzētavām Polijā.

Galvenais iemesls sadarbībai tieši ar šiem stādu ražotājiem ir viņu spēja nodrošināt stabili augstu saražoto stādu kvalitāti un lielus stādu daudzumus. Konkrētus jautājumus par stādu iegādi lūdzam adresēt mūsu reģionālajiem konsultantiem.  Viņu kontaktinformācija ir atrodama sadaļā KONTAKTI

Meža atjaunošana

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” sabiedrības biedriem veic arī nepieciešamos meža atjaunošanas darbus. Meža atjaunošanas un meža ieaudzēšanas pamatuzdevums ir produktīva un kvalitatīva nākotnes meža izveidošana. Visbiežāk kā nākotnes sugu meža atjaunošanā un ieaudzēšanā mūsu biedri izvēlas egli. Otra populārākā izvēle ir bērzs (vairāk neizmantotā lauksaimniecības zemē) un trešā priede. Nelielos daudzumos tiek stādīti arī melnalkšņi un ozoli.

Lapu koku cirsmās atjaunošanu ar skuju kokiem stādot var veikt jau meža izstrādes gadā. Skuju koku cirsmās, lai mazinātu kukaiņu nodarīto bojājumu riskus, atjaunošanu cenšas veikt pēc gada. Tā, lai starp izstrādi un atjaunošanu ir bijusi vismaz viena vasara.  Ja atjaunošana plānota ar lapu koku stādiem, tos var stādīt jau meža izstrādes gadā.

Parasti meža atjaunošana sākas ar augsnes gatavošanu, kuru vairumā gadījumu veic ar aktīvajām frēzēm vai (retāk) ar ekskavatoriem kupicojot.  Atjaunošanu var veikt arī bez augsnes gatavošanas, taču tad, atkarībā no augsnes tipa, var gadīties vairāk darba un naudas ieguldīt agrotehniskajā kopšanā (mazo stādiņu appļaušanā). Kad nākotnē vēlamā suga ir izlemta, jāiegādājas stādi (ietvarstādi, stādi ar uzlaboto sakņu sistēmu vai vienkārši kailsakņu stādi) un jāveic to stādīšana. Labvēlīgos apstākļos var veicināt dabisko atjaunošanos, tomēr šādi kvalitatīvu nākotnes mežaudzi iegūt īpašniekam gadās reti. Dabiskā atjaunošanās ir laimes spēle.

Mēs saviem biedriem iesakām, jau veicot mežizstrādes darbus, savlaicīgi padomāt par atjaunošanas darbiem. Tas nozīmē, ir  jāizvēlas meža atjaunošanas paņēmiens, jāizvērtē augsnes sagatavošanas nepieciešamība un laikus jāplāno stādāmais materiāls. Pareiza stādu izvēle nākotnē var ievērojami ietekmēt krājas pieaugumu, kā arī stumbru kvalitāti.

Mežkopības darbus veicam tikai to mūsu biedru mežos, kas ir pieslēguši savus meža nogabalu datus mūsu mežsaimniecības darbu plānošanas programmai LVM GEO. Darbu izpilde notiek ar mūsu izraudzīto kontraktoru (apakšuzņēmēju) palīdzību. Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” plāno, ierāda un uzrauga šo darbu izpildi. Pēc darbu pabeigšanas mēs piestādām kompensācijas rēķinu par kontraktora piestādītā rēķina summu. Viens pret vienu. Par darbu organizēšanu un uzraudzību tiek piestādīts papildus PVN rēķins par summu 20 eiro/ha + PVN. Rēķini par darbu organizēšanu tiek piestādīti par katru mežsaimniecisko darbību.