Meža īpašnieku kooperatīvs “Mežsaimnieks” darbojas visā Latvijas teritorijā. Lai meža īpašniekam būtu ērtāka pakalpojumu saņemšana, katrā reģionā mums ir savs meža īpašnieku konsultants, pie kura var vērsties ar sev interesējošajiem jautājumiem. Ja nav skaidrs piekritīgais konsultants, vienmēr var zvanīt uz tālruni 24 225 225 vai sūtīt e-pastu uz info@mezsaimnieks.lv.

Konsultanti

Sintija Ozola
Vidzemes – Sēlijas mežsaimniecības reģions
Telefons: 26513201
E-pasts: sintija.ozola@ mezsaimnieks.lv

Ilgvars Streļčs - mežkopis, konsultants

Ilgvars Streļčs
Latgales mežsaimniecības reģions
Telefons: 25474422
E-pasts: ilgvars.strelcs@ mezsaimnieks.lv

Kristīne Paegle - mārketinga un pārdošanas speciālists

Kurzemes konsultants
Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions
Telefons: 20010588
E-pasts: kurzeme@ mezsaimnieks.lv

Reģionālie biroji

Kuldīga

​Pilsētas laukums 4-201,
Kuldīga, LV-3301,
Telefons: +371 68623191,
epasts:
info@ mezsaimnieks.lv

Valmiera

Lāčplēša iela 1,
Valmiera, LV-4201,
Telefons: +371 29150919,
epasts:
valmiera@ mezsaimnieks.lv

Rēzekne

Jupatovkas iela 5a,
Rēzekne, LV-4601,
Telefons: +371 25713713,
epasts:
artis.vaivods@ mezsaimnieks.lv

Nodaļas

Mežizstrādes un koksnes tirdzniecības nodaļa

Mārcis Saklaurs
Mežizstrādes nodaļas un ražošanas procesa vadītājs
Telefons: 26612520
E-pasts: marcis.saklaurs@ mezsaimnieks.lv

Atrūrs Bogdanovs - mežizstrādes meistars

Artūrs Bogdanovs
Mežizstrādes meistars Latgales mežsaimniecības reģionā
E-pasts: arturs.bogdanovs@ mezsaimnieks.lv

Jānis Prancāns
Mežizstrādes meistars Vidzemes-Sēlijas mežsaimniecības reģionā
E-pasts: janis.prancans@ mezsaimnieks.lv

Kristīne Paegle - mārketinga speciālists

Kristīne Paegle
Loģistika
Telefons: 28388079
E-pasts: logistika@ mezsaimnieks.lv

Mežkopības nodaļa

Kristaps Zīverts - mežkopis

Kristaps Zīverts
Mežkopis Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģionā
E-pasts: kristaps.ziverts@ mezsaimnieks.lv

Ilgvars Streļčs - mežkopis, konsultants

Ilgvars Streļčs
Konsultants un mežkopis Latgales mežsaimniecības reģions
E-pasts: ilgvars.strelcs@ mezsaimnieks.lv

Finanšu un lietvedības nodaļa

Monta Pulmane - finanšu nodaļas vadītāja

Monta Pulmane
Nodaļas vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@ mezsaimnieks.lv

Anita Kovaļa - galvenā grāmatvede

Anita Kovaļa
Galvenā grāmatvede
Telefons: 68623191

Sarmīte Ausmane - grāmatvede

Sarmīte Ausmane
Grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: info@ mezsaimnieks.lv

Anita Grundzemniece - Valmieras birojs, lietvede

Anita Grundzemniece
Valmieras biroja lietvede
Telefons: 29150919
E-pasts: valmiera@ mezsaimnieks.lv

Biznesa sistēmu risinājumu un mārketinga nodaļa

Andis Malejs - biznesa sistēmu risinājumu un mārketinga nodaļas vadītājs

Andis Malējs
Nodaļas vadītājs
Telefons: 29486068
E-pasts: andis.malejs@ mezsaimnieks.lv

Kristīne Paegle - mārketinga speciālists

Kristīne Paegle
Mārketinga un pārdošanas speciālists
Telefons: 24225225
E-pasts: kristine.paegle@ mezsaimnieks.lv

Administrācija

Kristīne Paegle - mārketinga un pārdošanas speciālists

Māris Dreija
Valdes priekšsēdētājs
Telefons: 20042629
E-pasts: maris.dreija@ mezsaimnieks.lv

Mārcis Saklaurs
Valdes loceklis
Mežizstrādes nodaļas un ražošanas procesa vadītājs
Telefons: 26612520
E-pasts: marcis.saklaurs@ mezsaimnieks.lv

Andis Malejs - biznesa sistēmu risinājumu un mārketinga nodaļas vadītājs

Andis Malējs
Valdes loceklis
IT un mārketinga daļas vadītājs
Telefons: 29486068
E-pasts: andis.malejs@ mezsaimnieks.lv

Artis Vaivods - Rēzeknes biroja vadītājs

Artis Vaivods
Rēzeknes biroja vadītājs
Telefons: 25713713
E-pasts: artis.vaivods@ mezsaimnieks.lv

Padome

Padomes priekšsēdētāja Aiva Švēde, T. 29257500

Padomes locekle Aiga Grasmane, T. 29421875

Padomes loceklis Agris Punculs, T. 26454427

Padomes loceklis Mārtiņš Vimba, T. 29297104

E-pasts saziņai ar padomi: padome@mezsaimnieks.lv

Rekvizīti

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” (MPKS „Mežsaimnieks”)
Juridiskā adrese:
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301
Biroja adrese:
Pilsētas laukums 4-201, Kuldīga, LV-3301

Reģistrācijas numurs: 41203042722,
PVN reģ.nr.: LV41203042722
Banka: AS SEB banka
Konts:  LV62UNLA0050017945317

Valdes priekšsēdētājs: Māris Dreija

Vizuālā identitāte

Meža īpašnieku kooperatīvs Mežsaimnieks