Rokasgrāmata meža īpašniekiem

Rokasgrāmata meža īpašniekiem, ar kuru Jūs šeit varat iepazīties, ir tapusi mūsu iniciētā Eiropas Komisijas (EK) Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību apakšprogrammas projekta “Network for Educated European Forest Owners” (EFO) ietvaros.  Vadošais partneris projektā bija kooperatīva dibināta biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs”.  Vēl projektā piedalījās Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Tehnisko zinātņu universitāte (Jiveskila, Somija), biedrība “Privāto mežu centrs” (Igaunija) un Slovēnijas Mežsaimniecības institūts.  Rokasgrāmatas tekstu un ilustrācijas izveidoja LVMI Silava autoru kolektīvs sekojošā sastāvā: Agnis Šmits, Inga Zariņa, Mudrīte Daugaviete, Valentīns Lazdāns, Ilva Konstantinova, Kaspars Liepiņš un Astra Zaļuma.

Biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs” 2019.gadā īstenoja Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Latvijas meža īpašnieku izglītošana meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas un kooperācijas jautājumos”. Projektā līdz ar citām aktivitātēm tika arī aktualizēta 2017.gadā izveidotā elektroniskā rokasgrāmata “Kas jāzina meža īpašniekam”

Rokasgrāmata ir veidota kā atbildes uz 40 jautājumiem, ar kurām Jūs varat iepazīties zemāk, uzklikšķinot. Priecāsimies, ja arī Jūs šajā rokasgrāmatā atradīsiet sev ko noderīgu!

Pilnu materiālu kā PDF failu var lejuplādēt ŠEIT.