Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 hektāri meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
LU, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Artis Vaivods, Rēzeknes biroja vadītājs
Īpašumā 214 hektāri meža
Telefons: 29433294
E-pasts:  artis.vaivods@mezsaimnieks.lv
Anita Grundzemniece - Valmieras birojs, lietvede Anita Grundzemniece, Valmieras biroja lietvede
Telefons: 29150919
E-pasts: valmiera@mezsaimnieks.lv
Vidzemes augstskola, bakalaura grāds vadībzinībās, studē Juridiskajā koledžā tiesību zinātnes
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds ekonomikā

Konsultāciju nodaļa

Artis Skudra, mežsaimniecības konsultants Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 28212301
E-pasts: artis.skudra@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Jānis Irbe, mežsaimniecības konsultants Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 28636402
E-pasts:  janis.irbe@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Ilgvars Streļčs, mežsaimniecības speciālists, konsultants
Īpašumā 45 hektāri meža
Telefons: 25474422
E-pasts:  ilgvars.strelcs@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris), LLU, Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs

Mežizstrādes nodaļa

Jānis Prancāns, mežizstrādes meistars Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 29365663
E-pasts:  janis.prancans@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežizstrādes meistars Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 29877080
E-pasts:  rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Artūrs Bogdanovs, mežizstrādes meistars Latgalē
Telefons: 26325353
E-pasts:  arturs.bogdanovs@mezsaimnieks.lv
Ogres tehnikums (mežsaimniecība, meža mašīnu operators)

Mežkopības nodaļa

Kristaps Zīverts, mežkopis Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 28283552
E-pasts:  kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Jānis Melderis, mežkopis Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 29384035
E-pasts: janis.melderis@mezsaimnieks.lv
Studē LLU, meža inženiera bakalaura programmā

Kokmateriālu un loģistikas nodaļa

Mārcis Saklaurs, koksnes tirdzniecības vadītājs
Īpašumā 45 hektāri meža
Telefons: 26612520
E-pasts:  marcis.saklaurs@mezsaimnieks.lv
LLU, maģistra grāds mežzinātnē, studējis Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē un Hedmark Universitātē Norvēģijā
Gundega Agrita Januša - loģistikas speciāliste Gundega Agrita Januša, loģistika
Telefons: 28388079
E-pasts:  logistika@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, nodaļas vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts:  info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, galvenā grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts:  anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Grāmatvedības un finanšu koledža, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede
​Telefons: 68623191
E-pasts:  monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Biznesa augstskola Turība, bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā
Liene Macpane, grāmatvede-lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts: liene.macpane@mezsaimnieks.lv
Studē grāmatvedību Biznesa augstskolā Turība

Biznesa analītikas nodaļa

Andis Malējs, Biznesa analītikas vadītājs
​Īpašumā 42 hektāri meža
Telefons: 29486068
E-pasts:  andis.malejs@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris), LU, bakalaura grāds (biznesa vadība), maģistra grāds (mārketings)
Mārtiņš Vabulis, IT projektu vadītājs
Telefons: 25738850
E-pasts:  martins.vabulis@mezsaimnieks.lv

Alsungas birojs

Upes iela 4, Alsunga, LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
LU, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Gundega Agrita Januša, loģistikas speciāliste
Telefons: 28388079
E-pasts:logistika@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds ekonomikā

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Artis Skudra, mežsaimniecības konsultants Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 28212301
E-pasts: artis.skudra@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Kristaps Zīverts, mežkopis Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežizstrādes meistars Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 29877080
E-pasts:  rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, nodaļas vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts:  info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, galvenā grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts:  anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Grāmatvedības un finanšu koledža, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede
​Telefons: 68623191
E-pasts:  monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Biznesa augstskola Turība, bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā
Liene Macpane, grāmatvede – lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts: liene.macpane@mezsaimnieks.lv
Studē Bizenesa augstskolā Turība

Valmieras birojs

Lāčplēša iela 1, Valmiera, LV-4201,
Telefons: 29150919, epasts: valmiera@mezsaimnieks.lv

Anita Grundzemniece - Valmieras birojs, lietvede Anita Grundzemniece, Valmieras biroja lietvede
Telefons: 29150919
E-pasts:  valmiera@mezsaimnieks.lv
Vidzemes augstskola, bakalaura grāds vadībzinībās, studē Juridiskajā koledžā tiesību zinātnes
Jānis Irbe, mežsaimniecības konsultants Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 28636402
E-pasts:  janis.irbe@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Jānis Prancāns, mežizstrādes meistars Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 29365663
E-pasts:  janis.prancans@mezsaimnieks.lv
Jānis Melderis, mežkopis Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 29384035
E-pasts:  janis.melderis@mezsaimnieks.lv
Studē LLU, meža inženiera bakalaura programmā

Rēzeknes birojs

Jupatovkas iela 5a, Rēzekne, LV-4601,
Telefons: 29433294, epasts: artis.vaivods@mezsaimnieks.lv

Artis Vaivods, nodaļas vadītājs
Īpašumā 214 hekatāri meža
Telefons: 29433294
E-pasts: artis.vaivods@mezsaimnieks.lv
Ilgvars Streļčs, mežsaimniecības speciālists, konsultants
Īpašumā 45 hektāri meža
Telefons: 25474422
E-pasts: ilgvars.strelcs@mezsaimnieks.lv
LLU, Meža fakultāte, mežsaimniecības inženieris
LLU, Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs
Artūrs Bogdanovs, mežizstrādes meistars Latgalē
Telefons: 26325353
E-pasts:  arturs.bogdanovs@mezsaimnieks.lv
Ogres tehnikums (mežsaimniecība, meža mašīnu operators)

Kokmateriālu un loģistikas nodaļa

Mārcis Saklaurs, koksnes tirdzniecības vadītājs
Īpašumā 45 hekatāri meža
Telefons: 26612520
E-pasts: marcis.saklaurs@mezsaimnieks.lv
LLU, maģistra grāds mežzinātnē, studējis Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē un Hedmark Universitātē Norvēģijā
Gundega Agrita Januša, loģistikas speciāliste Gundega Agrita Januša, loģistika
Telefons: 28388079
E-pasts: logistika@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)

Alsungas birojs

​Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds ekonomikā

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede/lietvede
​Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Bizenesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Gundega Agrita Januša, lietvede, lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts:gundega.janusa@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Gatis Megnis, vadītājs
Telefons: 29232782
E-pasts: gatis.megnis@mezsaimnieks.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā
Kristaps Zīverts, mežkopis
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri
Kristaps Jakubjaņecs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: kristaps.jakubjanecs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā

Alsungas birojs

​Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds ekonomikā

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede/lietvede
​Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Bizenesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Gundega Agrita Januša, lietvede, lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts:gundega.janusa@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Gatis Megnis, vadītājs
Telefons: 29232782
E-pasts: gatis.megnis@mezsaimnieks.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā
Kristaps Zīverts, mežkopis
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri
Kristaps Jakubjaņecs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: kristaps.jakubjanecs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā

Padome

Padomes priekšsēdētājs Anrijs Aumalis, t.29126587
Padomes priekšsēdētāja vietniece Aiva Švēde, t.29257500
Padomes loceklis Edvīns Zakovics, t.29168057
Padomes loceklis Pēteris Krīgers, t.29473975
Padomes locekle Aiga Grasmane, t.29421875

E-pasts saziņai ar padomi: padome@mezsaimnieks.lv

Mūsu rekvizīti

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” (MPKS „Mežsaimnieks”)
Juridiskā adrese:  Dīķenieki”, Alsungas novads LV-3306
Biroja adrese: Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306
Reģistrācijas numurs: 41203042722, PVN reģ.nr.: LV41203042722
Banka: AS SEB banka
Konts:  LV62UNLA0050017945317

Valdes priekšsēdētājs: Grigorijs Rozentāls

Biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs”
Juridiskā adrese: “Dīķenieki”, Alsungas novads LV-3306
Reģistrācijas numurs: 40008217628
Banka: AS SEB banka
Konts: LV71UNLA0050021988406

Valdes priekšsēdētājs: Grigorijs Rozentāls

Mūsu vizuālā identitāte

Meža īpašnieku kooperatīvs Mežsaimnieks