Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 hektāri meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
LU, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Artis Vaivods, Rēzeknes biroja vadītājs
Īpašumā 214 hektāri meža
Telefons: 29433294
E-pasts:  artis.vaivods@mezsaimnieks.lv
Anita Grundzemniece - Valmieras birojs, lietvede Anita Grundzemniece, Valmieras biroja lietvede
Telefons: 29150919
E-pasts: valmiera@mezsaimnieks.lv
Vidzemes augstskola, bakalaura grāds vadībzinībās, studē Juridiskajā koledžā tiesību zinātnes
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds ekonomikā

Konsultāciju nodaļa

Artis Skudra, mežsaimniecības konsultants Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 28212301
E-pasts: artis.skudra@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Jānis Irbe, mežsaimniecības konsultants Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 28636402
E-pasts:  janis.irbe@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Ilgvars Streļčs, mežsaimniecības speciālists, konsultants
Īpašumā 45 hektāri meža
Telefons: 25474422
E-pasts:  ilgvars.strelcs@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris), LLU, Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs

Mežizstrādes nodaļa

Jānis Prancāns, mežizstrādes meistars Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 29365663
E-pasts:  janis.prancans@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežizstrādes meistars Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 29877080
E-pasts:  rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Artūrs Bogdanovs, mežizstrādes meistars Latgalē
Telefons: 26325353
E-pasts:  arturs.bogdanovs@mezsaimnieks.lv
Ogres tehnikums (mežsaimniecība, meža mašīnu operators)

Mežkopības nodaļa

Kristaps Zīverts, mežkopis Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 28283552
E-pasts:  kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Jānis Melderis, mežkopis Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 29384035
E-pasts: janis.melderis@mezsaimnieks.lv
Studē LLU, meža inženiera bakalaura programmā

Kokmateriālu un loģistikas nodaļa

Mārcis Saklaurs, koksnes tirdzniecības vadītājs
Īpašumā 45 hektāri meža
Telefons: 26612520
E-pasts:  marcis.saklaurs@mezsaimnieks.lv
LLU, maģistra grāds mežzinātnē, studējis Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē un Hedmark Universitātē Norvēģijā
Gundega Agrita Januša - loģistikas speciāliste Gundega Agrita Januša, loģistika
Telefons: 28388079
E-pasts:  logistika@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, nodaļas vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts:  info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, galvenā grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts:  anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Grāmatvedības un finanšu koledža, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede
​Telefons: 68623191
E-pasts:  monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Biznesa augstskola Turība, bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā
Liene Macpane, grāmatvede-lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts: liene.macpane@mezsaimnieks.lv
Studē grāmatvedību Biznesa augstskolā Turība

Biznesa analītikas nodaļa

Andis Malējs, Biznesa analītikas vadītājs
​Īpašumā 42 hektāri meža
Telefons: 29486068
E-pasts:  andis.malejs@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris), LU, bakalaura grāds (biznesa vadība), maģistra grāds (mārketings)
Mārtiņš Vabulis, IT projektu vadītājs
Telefons: 25738850
E-pasts:  martins.vabulis@mezsaimnieks.lv

Alsungas birojs

Upes iela 4, Alsunga, LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
LU, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Gundega Agrita Januša, loģistikas speciāliste
Telefons: 28388079
E-pasts:logistika@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds ekonomikā

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Artis Skudra, mežsaimniecības konsultants Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 28212301
E-pasts: artis.skudra@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Kristaps Zīverts, mežkopis Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežizstrādes meistars Kurzemē un Zemgalē
Telefons: 29877080
E-pasts:  rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, nodaļas vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts:  info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, galvenā grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts:  anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Grāmatvedības un finanšu koledža, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede
​Telefons: 68623191
E-pasts:  monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Biznesa augstskola Turība, bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā
Liene Macpane, grāmatvede – lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts: liene.macpane@mezsaimnieks.lv
Studē Bizenesa augstskolā Turība

Valmieras birojs

Lāčplēša iela 1, Valmiera, LV-4201,
Telefons: 29150919, epasts: valmiera@mezsaimnieks.lv

Anita Grundzemniece - Valmieras birojs, lietvede Anita Grundzemniece, Valmieras biroja lietvede
Telefons: 29150919
E-pasts:  valmiera@mezsaimnieks.lv
Vidzemes augstskola, bakalaura grāds vadībzinībās, studē Juridiskajā koledžā tiesību zinātnes
Jānis Irbe, mežsaimniecības konsultants Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 28636402
E-pasts:  janis.irbe@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)
Jānis Prancāns, mežizstrādes meistars Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 29365663
E-pasts:  janis.prancans@mezsaimnieks.lv
Jānis Melderis, mežkopis Vidzemē un Sēlijā
Telefons: 29384035
E-pasts:  janis.melderis@mezsaimnieks.lv
Studē LLU, meža inženiera bakalaura programmā

Rēzeknes birojs

Jupatovkas iela 5a, Rēzekne, LV-4601,
Telefons: 29433294, epasts: artis.vaivods@mezsaimnieks.lv

Artis Vaivods, nodaļas vadītājs
Īpašumā 214 hekatāri meža
Telefons: 29433294
E-pasts: artis.vaivods@mezsaimnieks.lv
Ilgvars Streļčs, mežsaimniecības speciālists, konsultants
Īpašumā 45 hektāri meža
Telefons: 25474422
E-pasts: ilgvars.strelcs@mezsaimnieks.lv
LLU, Meža fakultāte, mežsaimniecības inženieris
LLU, Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs
Artūrs Bogdanovs, mežizstrādes meistars Latgalē
Telefons: 26325353
E-pasts:  arturs.bogdanovs@mezsaimnieks.lv
Ogres tehnikums (mežsaimniecība, meža mašīnu operators)

Kokmateriālu un loģistikas nodaļa

Mārcis Saklaurs, koksnes tirdzniecības vadītājs
Īpašumā 45 hekatāri meža
Telefons: 26612520
E-pasts: marcis.saklaurs@mezsaimnieks.lv
LLU, maģistra grāds mežzinātnē, studējis Zviedrijas Lauksaimniecības universitātē un Hedmark Universitātē Norvēģijā
Gundega Agrita Januša, loģistikas speciāliste Gundega Agrita Januša, loģistika
Telefons: 28388079
E-pasts: logistika@mezsaimnieks.lv
LLU, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā (meža inženieris)

Alsungas birojs

​Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds ekonomikā

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede/lietvede
​Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Bizenesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Gundega Agrita Januša, lietvede, lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts:gundega.janusa@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Gatis Megnis, vadītājs
Telefons: 29232782
E-pasts: gatis.megnis@mezsaimnieks.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā
Kristaps Zīverts, mežkopis
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri
Kristaps Jakubjaņecs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: kristaps.jakubjanecs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā

Alsungas birojs

​Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306,
Telefons: 68623191, epasts: info@mezsaimnieks.lv

Administrācija

Grigorijs Rozentāls, valdes priekšsēdētājs / izpilddirektors
Īpašumā 10 ha meža
Telefons: 29196396
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomikā, studējis Viskonsīnas un Džordžtaunas universitātēs ASV
Māra Rozentāle, projektu vadītāja
Telefons: 29452767
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds ekonomikā

Finanšu un lietvedības nodaļa

Sarmīte Ausmane, vadītāja
Telefons: 68623191
E-pasts: info@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Anita Kovaļa, grāmatvede
Telefons: 68623191
E-pasts: anita.kovala@mezsaimnieks.lv
Biznesa augstskola Turība, grāmatvede
Monta Pulmane, grāmatvede/lietvede
​Telefons: 68623191
E-pasts: monta.adzele@mezsaimnieks.lv
Bizenesa augstskola Turība, ​grāmatvede
Gundega Agrita Januša, lietvede, lietvede
Telefons: 68623191
E-pasts:gundega.janusa@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri

Kurzemes-Zemgales mežsaimniecības reģions

Gatis Megnis, vadītājs
Telefons: 29232782
E-pasts: gatis.megnis@mezsaimnieks.lv 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā
Kristaps Zīverts, mežkopis
Telefons: 28283552
E-pasts: kristaps.ziverts@mezsaimnieks.lv
Rolands Stepanovs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: rolands.stepanovs@mezsaimnieks.lv
Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē par meža inženieri
Kristaps Jakubjaņecs, mežkopis
Telefons: 29877080
E-pasts: kristaps.jakubjanecs@mezsaimnieks.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecībā

Padome

Padomes priekšsēdētājs Anrijs Aumalis, t.29126587
Padomes priekšsēdētāja vietniece Aiva Švēde, t.29257500
Padomes loceklis Pēteris Krīgers, t.29473975
Padomes locekle Aiga Grasmane, t.29421875

E-pasts saziņai ar padomi: padome@mezsaimnieks.lv

Mūsu rekvizīti

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” (MPKS „Mežsaimnieks”)
Juridiskā adrese:  Dīķenieki”, Alsungas novads LV-3306
Biroja adrese: Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads LV-3306
Reģistrācijas numurs: 41203042722, PVN reģ.nr.: LV41203042722
Banka: AS SEB banka
Konts:  LV62UNLA0050017945317

Valdes priekšsēdētājs: Grigorijs Rozentāls

Biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs”
Juridiskā adrese: “Dīķenieki”, Alsungas novads LV-3306
Reģistrācijas numurs: 40008217628
Banka: AS SEB banka
Konts: LV71UNLA0050021988406

Valdes priekšsēdētājs: Grigorijs Rozentāls

Mūsu vizuālā identitāte

Meža īpašnieku kooperatīvs Mežsaimnieks