Mežkopības uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un produktīvu mežaudžu  audzēšanu. Kooperatīva darbu kopumā ietilpst meža atjaunošanas vai ieaudzēšana, agrotehniskā kopšana (iestādīto stādu atēnošana), aizsardzība pret dzīvnieku postījumiem un jaunaudžu sastāva kopšana.

Mežkopības darbu izpilde notiek ar mūsu izraudzīto kontraktoru (apakšuzņēmēju) palīdzību. Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” plāno, ierāda un uzrauga šo darbu izpildi. Pēc darbu pabeigšanas mēs piestādām kompensācijas rēķinu par kontraktora piestādītā rēķina summu. Viens pret vienu.  Par darbu organizēšanu un uzraudzību tiek piestādīts papildus PVN rēķins. Ja meža īpašnieka dati ir pieslēgti mūsu mežsaimniecības darbu plānošanas programmai LVM GEO, papildus rēķins par darbu organizēšanu būs 10 eiro/ha+PVN, ja dati nebūs pieslēgti, attiecīgi, 20 eiro/ha+ PVN. Rēķini par darbu organizēšanu tiek piestādīti par katru mežsaimniecisko darbību.

Konkrētus jautājumus par stādu iegādi lūdzam adresēt mūsu reģionālajiem mežkopjiem: Kristapam Zīvertam Kurzemē un Zemgalē, Irbem Jānim Vidzemē un Sēlijā un Ilgvaram Streļčam Latgalē.  Viņu kontaktinformācija ir atrodama sadaļā KONTAKTI

Mežkopības darbi

Izšķir agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu retināšanu. Agrotehniskā kopšana ir zāles appļaušana ap jaunajiem stādītajiem stādiņiem. Šāda appļaušana ne tikai veicina šo stādiņu augšanu, bet arī novērš stādu bojā ejas risku ziemā, kad  zāle, tiem uzguļoties, var nospiest jaunos kociņus pie zemes.  Auglīgās augsnēs ar garu zāli agrotehniskās kopšanas neveikšana var novest pie stādījumu pilnīgas bojāejas.

Jaunaudžu retināšanu veic gan stādītās, gan dabīgi ieaugušās jaunaudzēs ar mērķi veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem un tirgus situācijai vislabāk piemērotu koku sugu attīstību. Retināšana palielina nākotnes meža ražību un atstājamo koku vērtību. Pareizi retinot jaunaudzes, atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums, respektīvi, vēlamo rezultātu iegūst vidēji par 10-20 gadiem ātrāk, un koki izaug ar taisnākiem un resnākiem stumbriem. Pareizi kopjot un retinot mežu auglīgās augsnēs, ražu egļu un bērzu audzēs ir iespējams novākt jau 40 gadu vecumā, bet priežu audzēs 50 gadu vecumā. Jaunaudžu kopšanai periodiski ir pieejams Eiropas finansējums, kura izmantošanu meža īpašniekiem vajadzētu nopietni apsvērt.

Jaunaudzēs ar lielu pārnadžu bojājumu risku būtu jāapsver jauno stādiņu aizsardzība pret aļņu, briežu un stirnu nodarītajiem bojājumiem. Īpaši tas ir svarīgi priežu jaunaudzēs, kuras bez pienācīgas aizsardzības var pat pilnībā aiziet bojā. Viskritiskākie no bojājumu viedokļa parasti ir priežu jaunaudžu pirmie trīs gadi. Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” galvenokārt stādu aizsardzībai izmanto Austrijā ražoto pastu Cervacol Extra. Tirgū ir pieejami arī citi aizsardzības līdzekļi un paņēmieni.

ES projektu atbalsts mežkopībai

Mēs palīdzam sagatavot meža apsaimniekošanas plānus, kas nepieciešami arī tam, lai piesaistītu papildus finansējumu no dažādām programmām. Eiropas projektus gatavojam tikai kooperatīvās sabiedrības biedriem. Maksa par pilnu projekta administrēšanu (pieteikumi, atskaites, skices sagatavošana) ir 30 eiro/ha plus PVN. Ja dokumentāciju gatavo pats meža īpašnieks un nepieciešama ir tikai skice, maksa ir 20 eiro/ha plus PVN. Izziņa par kooperatīvās sabiedrības biedra statusu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā papildus punktu iegūšanai tiek izsniegta bez maksas. Ja sagatavotai projekts nesaņem finansējumu, maksu par ieguldīto darbu neņemam.

Saskaņā ar īpašnieka lēmumu un finansējumu vai, piesaistot ES projektus, apsaimniekošanas plānā iekļautās aktivitātes var veikt pats meža īpašnieks vai uzticēt šos darbus kooperatīvam. Par tādu mežsaimniecisko darbu kā augsnes gatavošana, stādīšana, repelentu smērēšana vai miglošana, agrotehniskā kopšana un jaunaudžu kopšana, organizēšanu un uzraudzību, ja konkrētā biedra mežos mēs esam veikuši vai tuvākā gada laikā varētu veikt mežizstrādi, maksa netiek prasīta. Ja mežizstrāde nav veikta un netiek plānota, par šo darbu organizēšanu un kontroli ņemam maksu 10 eiro/ha plus PVN.


Mūsu reģionālo konsultantu kontakti

Jānis Irbe

Jānis Irbe
Vidzemes – Sēlijas mežsaimniecības reģions
Telefons: 28636402
E-pasts: janis.irbe@mezsaimnieks.lv

Jānis Irbe
Vidzemes – Sēlijas mežsaimniecības reģions
Telefons: 28636402
E-pasts: janis.irbe@mezsaimnieks.lv

Ilgvars Streļčs
Latgales mežsaimniecības reģions
Telefons: 25474422
E-pasts: ilgvars.strelcs@mezsaimnieks.lv