Šeit jūs varat noskatīties video ierakstu no mūsu 01.11.2023 biedru semināra, kas sniedz vērtīgu informāciju par atbalsta veidiem un pieteikšanās procesu.

Šī ir biedru semināra prezentāciju. To varat lejupielādēt spiežot uz pogas “Semināra prezentācija”.

No 2024. gada 2. janvāra līdz 2. februārim Lauku atbalsta dienests izsludināja jaunā programmēšanas perioda Eiropas Savienības atbalsta kārta mežsaimniecības attīstībai.

Nākamā kārta paredzama 2024. gada rudenī ap septembri, kad, iespējams, tiks mainīts arī atbalsta apjoms.

Šeit apkopojam svarīgāko informāciju, kas attiecas uz jaunā plānošanas perioda atbalstu mežsaimniecībai.

Zemāk apkopoti noderīgi materiāli un saites:

Semināra prezentācija (PDF)MK noteikumi nr. 561 par atbalsta nosacījumiemPar atbalstu LAD lapāMeža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plāns - MAAIP (docx veidlapa)Kā iesniegt MAAIP elektroniski caur VMD ĢIS - video pamācībaKā iesniegt apstiprināto MAAIP LAD sistēmā (PDF dokuments)

ATBALSTĪTĀS AKTIVITĀTES

  • jaunaudžu retināšana
  • meža ieaudzēšana
  • sugu nomaiņa
  • neproduktīvo audžu nomaiņa
  • meža atjaunošana pēc ugunsgrēkiem un dabas katastrofām

PIEZĪMES

  • Valdošās sugas nomaiņā un atjaunojot pēc dabas katastrofām – drīkst atjaunot ar tīraudzi.
  • Ja projektu raksta kopīpašumam, MAAIP jāparaksta visiem īpašniekiem, viens var parakstīt tikai tādā gadījumā, ja ir notariāli apstiprināta pilnvara. Savukārt iesniegšanai LAD der parasta pilnvara, nav obligāti jābūt notariāli apstiprinātai.
  • Ja MAAIP iesniegts caur VMD ĢIS sistēmu – tad no mežniecības atsūtītais apstiprinājums būs PDF formātā un bez paraksta, bet tas derēs iesniegšanai LAD. LAD pats pārbaudīs pēc MAAIP numura.
  • Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums (maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks), ja tiek veikta jaunaudžu retināšana un/vai meža ieaudzēšana vai nomaiņa (bez turpmākās kopšanas) – 2025. gada 1. aprīlis, ja papildus ir plānotas sekojošas agrotehniskās kopšanas – 2027. gada 1. aprīlis.