Kas ir meža īpašnieku  kooperatīvs?

  • Kooperatīvs ir uzņēmums, kuru kontrolē un no kura labumu gūst tā biedri.
  • Kooperatīvs ir atvērta komercsabiedrība, kurā ikviens, kas atbilst dalības nosacījumiem, var brīvi iestāties un izstāties.
  • Kooperatīvā katram biedram neatkarīgi no viņa ieguldījuma apmēra ir viena balss.
  • Iestājoties biedrs statūtos noteiktajā kārtībā iemaksā paju kapitālu, bet izstājoties tas to atkal saņem atpakaļ.