Stādu iegāde

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” katru gadu apkopo mūsu biedru vajadzības pēc stādiem un veic to centralizētu iepirkšanu. Mums ir attīstījusies laba sadarbība ar AS “Latvijas valsts meži”, ar kuru esam noslēguši vienošanos par stādu  rezervēšanu trim nākamajām stādīšanas sezonām. Tā, piemēram, 2018. gada rudens un 2019. gada pavasara sezonai mēs esam mūsu biedru vajadzībām rezervējuši vienu miljonu stādu. Šie stādi ir jau sadalīti pa stādīšanas objektiem. Uz nākamo sezonu rezervēti ir 1,5 miljoni stādu, bet uz aiznākamo stādīšanas sezonu 2,2 miljoni stādu. Pašreizējās prognozes rāda, ka, ja kooperatīvajā sabiedrībā saglabāsies šā brīža pieauguma temps, ap 2021. gadu “Mežsaimnieks” varētu kļūt par vienu no lielākajiem stādu pircējiem AS “Latvijas valsts meži” kokaudzētavās.

Galvenais iemesls sadarbībai tieši ar šo stādu ražotāju ir viņu spēja nodrošināt stabili augstu saražoto stādu kvalitāti un lielus stādu daudzumus. Attiecībā uz stādu iegādi biedru vajadzībām mūsu cenu politika ir sekojoša: pie stādu pašizmaksas (kokaudzētavas cenas) kooperatīvā sabiedrība pievieno vienu centu + PVN par stādu par stādāmā materiāla nodrošināšanu (pieejamību) un vienu centu + PVN par stādu  par stādāmā materiāla piegādi līdz pircējam. Konkrētus jautājumus par stādu iegādi lūdzam adresēt mūsu reģionālajiem mežkopjiem: Kristapam Zīvertam Kurzemē un Zemgalē, Irbem Jānim Vidzemē un Ilgvaram Streļčam Latgalē.  Viņu kontaktinformācija ir atrodama sadaļā KONTAKTI

Meža atjaunošana

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” mūsu biedriem veic nepieciešamos meža atjaunošanas darbus, kuru izpildi mūsu biedri mums ir uzticējuši. Meža atjaunošanas un meža ieaudzēšanas pamatuzdevums ir produktīva un kvalitatīva nākotnes meža izveidošana. Visbiežāk kā nākotnes sugu meža atjaunošanā un ieaudzēšanā mūsu biedri izvēlas egli. Otra populārākā izvēle ir bērzs (vairāk neizmantotā lauksaimniecības zemē) un trešā priede. Nelielos daudzumos tiek stādīti arī melnalkšņi un ozoli.

Lapu koku cirsmās atjaunošanu ar skuju kokiem stādot var veikt jau meža izstrādes gadā. Skuju koku cirsmās, lai mazinātu kukaiņu nodarīto bojājumu riskus, atjaunošanu cenšas veikt pēc gada. Tā, lai starp izstrādi un atjaunošanu ir bijusi vismaz viena vasara.  Ja atjaunošana plānota ar lapu koku stādiem, tos var stādīt jau meža izstrādes gadā.

Parasti meža atjaunošana sākas ar augsnes gatavošanu, kuru vairumā gadījumu veic ar aktīvajām frēzēm vai (retāk) ar ekskavatoriem kupicojot.  Atjaunošanu var veikt arī bez augsnes gatavošanas, taču tad, atkarībā no augsnes tipa, var gadīties vairāk darba un naudas ieguldīt agrotehniskajā kopšanā (mazo stādiņu appļaušanā). Kad nākotnē vēlamā suga ir izlemta, jāiegādājas stādi (ietvarstādi, stādi ar uzlaboto sakņu sistēmu vai vienkārši kailsakņu stādi) un jāveic to stādīšana. Labvēlīgos apstākļos var veicināt dabisko atjaunošanos, tomēr šādi kvalitatīvu nākotnes mežaudzi iegūt īpašniekam gadās reti. Dabiskā atjaunošanās ir laimes spēle.

Mēs saviem biedriem iesakām, jau veicot mežizstrādes darbus, savlaicīgi padomāt par atjaunošanas darbiem. Tas nozīmē, ir  jāizvēlas meža atjaunošanas paņēmiens, jāizvērtē augsnes sagatavošanas nepieciešamība un laikus jāplāno stādāmais materiāls. Pareiza stādu izvēle nākotnē var ievērojami ietekmēt krājas pieaugumu, kā arī stumbru kvalitāti.

Meža atjaunošanā (augsnes gatavošana, stādu iegāde, stādīšana, stādu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem) mūsu cenu politika ir sekojoša. Meža atjaunošanas darbu izpilde notiek ar mūsu izraudzīto kontraktoru (apakšuzņēmēju) palīdzību. Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” plāno, ierāda un uzrauga šo darbu izpildi. Pēc darbu pabeigšanas mēs piestādām kompensācijas rēķinu par kontraktora piestādītā rēķina summu. Viens pret vienu. Tiem biedriem, kas mums ir devuši pieeju saviem meža nogabalu taksācijas datiem Mežu valsts reģistrā, par darbu organizēšanu un uzraudzību tiek piestādīts papildus PVN rēķins par summu 10 eiro/ha+PVN. Tiem biedriem, kas vēl nav sakārtojuši šīs pieejas, piestādīsim papildus rēķinu par 20 eiro/ha+PVN. Par katru mežsaimniecisko darbību.

Tas vai darbu organizēšanā un uzraudzībā varam izmantot mūsu mežsaimniecisko darbu plānošanas programmu būtiski samazina mūsu izmaksas. Tāpēc arī esam ieviesuši divus atšķirīgus cenrāžus. Konkrētus jautājumus par stādu iegādi lūdzam adresēt mūsu reģionālajiem mežkopjiem: Kristapam Zīvertam Kurzemē un Zemgalē, Irbem Jānim Vidzemē un Ilgvaram Streļčam Latgalē.  Viņu kontaktinformācija ir atrodama sadaļā KONTAKTI