RTU dronu projekta publicitātes plāksne

Par projekta “Jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēta bezpilota gaisa kuģu sistēma” īstenošanu

Projekta nosaukums: Jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēta bezpilota gaisa kuģu sistēma

Projekta nr. 23-00-A01612-000005

Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:

  • Rīgas Tehniskā Universitāte
  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
  • SIA “Rīgas meži”
  • Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”
  • SIA “Sodra Latvia”
  • SIA “Mana Mežs”

 

Projekta īstenošanas laiks: 06/2023 – 06/2025

 

Projekta mērķis: izstrādāt automatizētu bezpilota gaisa kuģu tehnoloģiju jaunaudžu agrotehniskās kopšanas darbu kontrolei. Jaunā tehnoloģija ļaus mežsaimniekiem un potenciāli Valsts meža dienesta darbiniekiem, veikt jaunaudžu kopšanas darbu izpildes automatizēto kontroli. Tehnoloģija spēs noteikt arī jaunaudzes koku blīvumu un to iznīkšanu.

 

Īss projekta apraksts:

Meža stādīšana ir visbiežāk izmantotā meža atjaunošanas metode. Izveidotai jaunaudzei vai meža plantācijai pirmajos divos – trīs gados svarīgi veikt agrotehnisko kopšanu, kā arī laicīgi noteikt iznīkušos kociņus un laicīgi tos aizvietot. Tā nodrošina aizzēluma mazināšanu jaunaudzē, kas negatīvi ietekmē jaunaudzes kociņus – aizkavē par vairākiem gadiem augšanu, veicina bojāeju, veido līkus stumbrus, veicina slimības un grauzēju populācijas pieaugumu, kas ziemā tos grauž. Tāpēc agrotehnisko kopšanu ir jāveic un jākontrolē.

Nekvalitatīvi izpildīta kopšana ilga laika periodā negatīvi ietekmē jaunas mežaudzes attīstību un koksnes pieaugumu. Latvijā šī kontrole notiek, izmantojot cilvēka darbu. Tā ir tikai daļēji automatizēta un ar katru nākamo gadu cilvēkresursu trūkums arvien stiprāk ietekmēs kontroles kvalitāti. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēto bezpilota gaisa kuģu tehnoloģiju. Tehnoloģija ļaus veikt meža jaunaudžu agrotehniskās kopšanas darbu kontroli, izmantojot bezpilota gaisa kuģus un mākslīgā intelekta metodes. Gaisa kuģis automatizēti veiks meža kvartāla nogabala apgaitu, kur dažādu sensoru mērījumi tiks ierakstīti un apstrādāti ar mākslīgā intelekta un datorredzes metodēm.

 

Projekta rezultāts: jaunradīta tehnoloģija, kas programmatūra, kas nodrošinās datu apstrādi, lai noteiktu jaunaudžu (1.-3. gads) agrotehniskās kopšanas darbu kvalitāti un jaunaudžu raksturojošos rādītājus dabā.

 

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.