Pēc apkopotajiem rezultātiem, kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” 2018. gadā no biedru mežiem ir pārdevusi 106 tūkstošus kubikmetru apaļkoksnes par 6,2 miljoniem eiro. 2017. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 62 tūkstoši un 2,7 miljoni. Tātad mūsu pārdotās koksnes vērtība gada laikā ir augusi par 130 procentiem.

Lielā mērā šī izaugsme ir bijusi iespējama pateicoties tam, ka mūsu biedru skaits ir audzis par 80 procentiem un šobrīd kooperatīvajā sabiedrībā iesaistīti ir jau 366 meža īpašnieki ar 8500 hektāriem meža. Pret iepriekšējo gadu būtiski ir arī uzlabojusies mums uzticēto cirsmu kvalitāte un lielums.

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” ir pašiem meža īpašniekiem piederoša meža apsaimniekošanas organizācija, kas ir izveidota pēc Skandināvijas parauga kopīgai pakalpojumu iepirkšanai un kopīgai koksnes pārdošanai. LIELS PALDIES VISIEM MEŽA ĪPAŠNIEKIEM, KAS MUMS IR UZTICĒJUŠI SAVU MEŽA ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANU!