ELFLA projekts Mobilās lietotnes un lietojumprogrammu saskaŗņu izstrāde koksnes plūsmas datu aprites nodrošināšanai no krautuves līdz piegādes vietai

AS “Latvijas valsts meži” kā vadošais partneris kopā ar sadarbības partneriem īsteno projektu “Mobilās lietotnes un lietojumprogrammu saskarņu izstrāde koksnes plūsmas datu aprites nodrošināšanai no krautuves līdz piegādes vietai”.

Projekta nosaukums: “Mobilās lietotnes un lietojumprogrammu saskarņu izstrāde koksnes plūsmas datu aprites nodrošināšanai no krautuves līdz piegādes vietai”

Projekta nr. 23-00-A01612-000001

Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:

AS “Latvijas valsts meži”
SIA “Sodra mežs”
Meža pētīšanas stacija
SIA “Greyton”
Skogsutveckling Syd AB Latvijas filiāle
Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”
SIA “SCA Phoenix AM Latvia”

Projekta īstenošanas laiks: 06/2023 – 11/2024

Projekta mērķis: Izstrādāt un projekta izpildes laikā ieviest digitālu rīku (mobilo lietotni) un lietojumprogrammu saskarnes (API), kas nodrošina koksnes plūsmas datu apriti, izsekojamību un uzraudzību no meža īpašnieka vai apsaimniekotāja ieplānotā transportēšanas darba uzdevuma no krautuves līdz piegādes vietai, nodrošinot nozares digitalizācijas attīstību (nepieciešamos datus e-pavadzīmes nodrošināšanai), ātrāku, standartizētu datu apriti un vienotu datu aprites rīku meža īpašniekiem un pārvadātājiem. Projekta gaitā plānots nodrošināt pilnas datu aprites testēšanu (no transportēšanas darba uzdevuma līdz piegādes faktam piegādes vietā) vismaz trīs uzņēmumu biznesa procesos.

Projekta rezultāts: Izstrādāta autorizēta mobilā lietotne (izmantošanai tiešsaistē un bezsaistē), kura nodrošina pārvadātājiem un kokvedēju šoferiem transportēšanas darba uzdevumu (TDU) saņemšanu, kokvedēja atskaites (KVA) ievadi (kravā iekrauto koksnes sortimentu uzskaitei), piegādes fakta (PF) reģistrēšanu.

Kopējais finansējums pasākumam visiem projekta partneriem kopā ir 280 000,00 EUR.

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm