Meža īpašnieku kooperatīvs “Mežsaimnieks”, kas ir lielākais un vecākais šāda veida uzņēmums Latvijā, lepojas paziņot, ka uz šo brīdi jau ir pārsniegts 1000 biedru skaits. Šis svarīgais sasniegums ir vēl viens solis uz priekšu kooperatīva mērķa sasniegšanā – veicināt ilgtspējīgu un efektīvu mežsaimniecību Latvijā.

Kooperatīvs “Mežsaimnieks” ir izveidojis spēcīgu kopienas sajūtu un ciešu sadarbību starp meža īpašniekiem, nodrošinot pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, sākot no meža apsekošanas līdz koksnes pārdošanai. Šobrīd kooperatīvs apsaimnieko 18 446 hektārus meža, un tā biedru skaits uz 2023.gada 11.decembri ir sasniedzis 1008.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas ģenerāldirektors Rolands Feldmanis: “Meža nozares kooperācijai ir būtiska loma, lai saglabātu un apsaimniekotu Latvijas “zaļo zeltu” – mežus, kas pieder ģimenēm un arī uzņēmējiem. Vienlaikus, lai stiprinātu pozitīvo tendenci – biedru skaita pieaugumu, ir nepieciešams vēl viens solis – veikt ieguldījumus pamatlīdzekļu attīstībā, kas radītu vēl lielāku pievienoto vērtību kooperācijai meža nozarē.”

Kooperatīva valdes loceklis Andis Malējs: “1000 biedru atzīmes sasniegšana ir ievērojams solis mūsu ilgtermiņa mērķu īstenošanā. Tas būtiski stiprina mūsu pozīcijas, kooperācijai kļūstot par izdevīgāko instrumentu meža īpašniekiem savu mežu apsaimniekošanā. Mūsu vīzija ir, sekojot Ziemeļeiropas kooperatīvu paraugam, attīstīt pašiem savu koksnes pārstrādi, tādējādi palielinot mūsu biedru izaudzētās koksnes vērtību. Tas nesīs ne tikai ekonomisku labumu tautsaimniecībai, bet arī veicinās ilgtspējīgu mežsaimniecību Latvijā.”

Ar biedru skaita pieaugumu, “Mežsaimnieks” kļūst par aizvien nozīmīgāku spēlētāju mežsaimniecības nozarē, spējot saviem biedriem nodrošināt izdevīgākus nosacījumus. Tas attiecas gan uz mežkopības pakalpojumiem, gan koksnes pārdošanu. Šī attīstība ir svarīga ne tikai kooperatīva biedriem, bet arī kopējai Latvijas mežsaimniecības nozares attīstībai, nodrošinot efektīvāku un ilgtspējīgāku pieeju.