Erasmus+ Stratēģisko partnerību projekts 2018

Erasmus+ Stratēģisko partnerību projekts “Network of knowledge for efficient private forests”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” dibinātajai biedrībai “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs”, kuras darbības galvenie mērķi ir veicināt meža īpašnieku kooperāciju un izglītošanu, apstiprināts Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību projekts “Network of knowledge for efficient private forests” (“Zināšanu apvienība privāto mežu efektīvākai apsaimniekošanai”).

Biedrības sadarbības partneri projektā – Slovēnijas Mežsaimniecības institūts, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte, Katalonijas Meža zinību un tehnoloģiju centrs (Spānija) un Igaunijas Meža īpašnieku biedrība. Projekta mērķis ir veicināt Eiropas meža īpašnieku izglītošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanu. Plānotās aktivitātes: inovatīvu izglītojošu un interaktīvu materiālu izveide meža īpašniekiem par meža apsaimniekošanu visās projekta partneru valstīs, pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri un konferences.

Projekta ilgums  – 3 gadi, biedrības finansējums projektā 51 690 EUR.

 

Net4Forest – Network of knowladge for efficient private forests

 

Network of knowledge for efficient private forests (Net4Forest) is Erasmus+ project, which started on 01.09.2018 and will last 3 years. It includes institutions from Slovenia, Estonia, Latvia, Sweden and Spain. Applicant organisation is the Slovenian Forestry Institute (SFI), other organisations involved are Foundation Centre for Support of Forest Owner Cooperation (Latvia), Estonian Private Forest Centre (Estonia), Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden) and Forest Science and Technology Centre of Catalonia (Spain).

The main purpose of this project is to educate trainers and forest owners. Private forest owners own the majority of forest land in most European countries and consequently a high proportion of harvested wood volume comes from private estates. Although literature about efficient forest products marketing and evaluation of forest services is available widely in EU, there is a big deficit in information, guidelines and training materials for forest owner´s practical education, training and use. The aim of this project is to make their decisions suitable and professionally crafted as much as possible and to give them knowledge to increase income from their forest with the respect of environmental aspect and participation of professionals from several countries.

The goal of this project is to exchange experiences, knowledge, good practise examples and to form innovative and publicly available materials, which will enable trainers and forest owners to acquire adequate knowledge for efficient forest management. Main project outputs (handbook, hands-on guidelines, learning toolkit, best practice examples) will be presented to target groups through organized events, they will be published on project partners web pages and other communication channels.

 

Projekta pasākums Slovēnijā 22.10.2018 – 26.10.2018

 

Slovēnija ir pasakaini skaista zeme, kurā meži klāj gandrīz 70 procentus no valsts teritorijas, no mežkopības viedokļa ir unikāla ar to, ka gan tās privātajos (80%), gan valsts (20%) mežos kopš 1948. gada nav veiktas kailcirtes. Saimniekošana veikta ar izlases cirtēm un tas dod lielisku iespēju iepazīt šādas saimniekošanas ilglaicīgos rezultātus.

Kādi ir Slovēnijas meži? Tie ir ļoti veci. Pamatā tie sastāv no retiem, liela diametra egles, baltegles un dižskabārža kokiem, starp kuriem aug lazdas un dažādi krūmi. 100, 150 un 200 gadus veci koki, bieži iekšēji jau trupējuši, šeit ir redzami it visur. Ja Zviedrijā vidēji uz hektāra ir ap 150 kubikmetri koksnes, Latvijā ap 200 kubikmetriem koksnes, Slovēnijā uz hektāra ir ap 300 kubikmetriem koksnes. Uz zemes ir daudz dažāda diametra kritalu dažādās to sadalīšanās stadijās. Lielā vecuma dēļ, kad koki jau sākuši zaudēt savu vitalitāti, Slovēnijas mežus vai ik gadu piemeklē dažādas dabas katastrofas. Mizgraužu epidēmijas egļu mežos te ir ikdiena. Periodiski vecos kokus izgāž vētras un apledojuma radītas ledlauzes. Par mirušo koku neizvākšanu īpašniekiem draud lieli naudas sodi. Ja Latvijā meža nozares devums valsts ekonomikā ir ap pieciem procentiem, Slovēnijā šis devums ir tikai ap vienu procentu. Lai arī mežainums ir būtiski lielāks.

Biedrība apmeklēja Slovēniju Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību projekta “Network of knowledge for efficient private forests” ietvaros. Biedrības sadarbības partneri projektā – Slovēnijas Mežsaimniecības institūts, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte, Katalonijas Meža zinību un tehnoloģiju centrs (Spānija) un Igaunijas Meža īpašnieku biedrība. Projekta mērķis ir veicināt Eiropas meža īpašnieku izglītošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanu.

INTELLECTUAL OUTPUTS:

1. Handbook “The pathway for efficient operations in private forests”
2. Felling value calculation model

To help forest owners make decisions about starting economic activity on their properties, we have developed a simplified felling value calculation model. In it, the plot number, area, stock per hectare and its distribution by tree species must be entered as input data from the plot description. In addition, the model must enter the percentage distribution of the stock by assortments (according to the visual assessment in nature), the price of delivered assortments (at the buyer), sawing, delivery and average export costs (timber truck service). Also income tax rate. It is best to take the data of the plot description from the updated printout of the State Forest Service.


ROKASGRĀMATA | HANDBOOK

CIRSMAS IEŅĒMUMU KALKULĀCIJA

Meža īpašniekam, pieņemot lēmumu par mežizstrādi savos īpašumos, ir jāņem vērā mežizstrādes izmaksas, kokmateriālu transportu izmaksas un kokmateriālu (apaļkoku) cenas kokmateriālu iepirkšanas vietās. Lai atvieglotu lēmuma par mežizstrādes uzsākšanu, esam izveidojuši vienkāršotu cirsmas vērtības aprēķina modeli.

Kā izejas dati no nogabala (taksācijas) apraksta ir jāievada nogabala numurs, platība, krāja uz hektāra un tās sadalījums pa koku sugām. Papildus modelī ir jāievada kokmateriālu sortimentu cenas zāģētavā (kokmateriālu iepirkšanas vietā), mežizstrādes izmaksas kailcirtē un krājas kopšanas cirtē -zāģēšanas izmaksas, pievešanas izmaksas un izvešanas (kokvedēju) izmaksas. Sortimentu iznākumu katrai sugai modelis aprēķina automātiski. Tomēr, ja pēc novērtējuma dabā sortimentu iznākums ir citādāks – to var ievadīt manuāli. Kokmateriālu cenas (skujkoku zāģbaļķu, bērza finierkluču, papīrmalkas u.c.) var apskatīt kooperatīva Koksnes tirgus cenu apskatā Kurzemes-Zemgales un Vidzemes reģioniem. Nogabalu (taksācijas) apraksta datus vislabāk ir ņemt no Valsts meža dienesta aktualizētās izdrukas (to var bez maksas iegūt tuvākajā mežniecībā).

Modelis ir veidots tā, lai arī nesagatavots meža īpašnieks varētu pats aptuveni novērtēt savas cirsmas vērtību. Ja ir nepieciešama palīdzība precīzākas vērtības kalkulācijas veikšanai, varat sazināties ar mūsu mežsaimniecības konsultantiem reģionos.

Datu ievades paraugu skatīt zemāk.

Datu ievades paraugs

Paraugā nogabalu raksturojošo rādītāju (taksācijas) izdrukā ar dzelteno krāsu ir izcelti dati, kas nepieciešami cirsmas ieņēmumu kalkulācijai.

Cirsmas ieņēmumu kalkulācijai nepieciešamie dati no taksācijas un to ievietošana aprēķinā