Biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs” 2019.gadā īsteno Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Latvijas meža īpašnieku izglītošana meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas un kooperācijas jautājumos”. Projektā tiks aktualizēta 2017.gadā izveidotā elektroniskā rokasgrāmata “Kas jāzina meža īpašniekam”, kā arī organizēti izglītojoši semināri meža īpašniekiem Latvijas reģionos. Meža attīstības fonda finansējums projektam 5000 eur.

Aktualizēto elektronisko rokasgrāmatu “Kas jāzina meža īpašniekam” varat lejupielādēt šeit.