Biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs” no 01.06.2016. – 30.12.2016. īsteno Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Mazo meža īpašnieku iepazīstināšana ar grupu sertifikācijas būtību un sniegtajām iespējām”. Projektā plānotas vairākas aktivitātes meža īpašnieku izglītošanai un kooperācijas veicināšanai – dalība nozares izstādē, izdales materiālu izveide un stenda noformēšana, kā arī vairāki semināri meža īpašniekiem reģionos. Kopējais piešķirtais finansējums 2000 EUR.