Biedrība “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs” 2017.gadā īsteno Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Meža īpašnieku izglītošanas un kooperācijas veicināšanas pasākumi”. Projektā plānotas vairākas aktivitātes meža īpašnieku izglītošanai un kooperācijas veicināšanai – vairāki semināri meža īpašniekiem reģionos, kā arī publicitātes pasākumi. Kopējais piešķirtais finansējums 2000 EUR.