PIETEIKŠANĀS LĪDZ 20.09.2022


MPKS “Mežsaimnieks” Padome izsludina kandidātu pieteikšanos uz valdes locekļa amatu šādās atbildības jomās:

 • Koksnes tirdzniecība un loģistika;
 • Mežizstrādes darbu plānošana, organizēšana, klientu apkalpošana;
 • Kvalitātes vadība un sertifikācija.

Valdes locekļa kandidātiem ir šādas minimālās prasības:

 • vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai vadītājam līdzvērtīgā vadošā amatā;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst un nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu kooperatīva valdes locekļa attiecīgos pienākumus;
 • valsts valodas zināšanas;
 • svešvalodu zināšanas – angļu.

Vēlamās zināšanas un prasmes:

 • pieredze biznesa stratēģiju izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze pārmaiņu vadībā;
 • izpratne un zināšanas par vides un mežu pārvaldības jomu;
 • zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu, personāla un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos, lūdzam līdz 20.09.2022 sūtīt norādītos dokumentus uz padome@mezsaimnieks.lv:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu par atbilstību izvirzītajām prasībām);
 • dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae).

Darba uzsākšanas laiks: līdz 2022. gada 1. decembrim.

Atalgojums: sākot no 2600 EUR (fiksētā daļa). Atalgojumu nosaka Padome, to veido fiksētā un mainīgā daļa. Atalgojuma mainīgā daļa ir tieši saistīta ar sasniegtajiem rezultātiem.

Darba vieta: Kooperatīvam šobrīd ir trīs biroji – Kuldīgā, Valmierā un Rēzeknē. Iespējami elastīgi darba vietas un laika risinājumi.


Par kooperatīvu

MPKS “Mežsaimnieks” ir lielākais meža pakalpojumu kooperatīvs Latvijā. Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” ir pilnu meža apsaimniekošanas ciklu nodrošinošs uzņēmums, kas pieder pašiem meža īpašniekiem. Šobrīd kooperatīvā ir vairāk nekā 900 biedru ar kopējo mežu platību virs 20 tūkst. ha. Mēs organizējam visu, kas mūsu biedriem (īpašniekiem) varētu būt mežā nepieciešams – meža apsekošanu un konsultāciju par tālākiem darbiem, taksāciju, augsnes gatavošanu, stādu iegādi, stādīšanu, stādu aizsardzību, stādījumu atēnošanu, mežaudzes sastāva kopšanu, krājas kopšanu, cirsmu skiču gatavošanu, izaudzēto koku ražas novākšanu, pievešanu un transportu, apaļkoksnes un zaru pārdošanu. Palīdzam rakstīt un administrēt Eiropas finansējuma projektus.

Kooperatīva valdē ir trīs valdes locekļi, kas tiek ievēlēti uz četriem gadiem.

Jautājumu gadījumā, lūdzam rakstīt: padome@mezsaimnieks.lv