Šonedēļ Jaunkalsnavā, Madonas novadā, kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” organizēja Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas semināru meža īpašniekiem par tēmu “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls.

Semināra saturu nodrošināja Mežzinātnes institūta “Silava” zinātnieki Dagnija Lazdiņa un Āris Jansons. Semināra laikā dalībnieki iepazinās ar dažādiem meža atjaunošanas aspektiem. Seminārs tika rīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.