Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” pagājušajā nedēļā Salacgrīvas apkārtnē rīkoja meža īpašniekiem kārtējo divu dienu bezmaksas apmācību semināru. Tēma: “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei”.

Apmācību laikā meža kooperatīvās sabiedrības biedri uzzināja vairāk par meža atjaunošanu un ieaudzēšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, augsnes gatavošanu, stādāmo koku sugām un stādāmā materiāla izvēli un pieejamību, agrotehniskās un sastāva kopšanas lomu kvalitatīvas mežaudzes izveidē, prognozējamām izmaksām un biežāk pieļautajām kļūdām. Abās apmācību dienā notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības (objekti dabā).

Lektori – LVMI Silava zinātniskie darbinieki Dr.silv. Dagnija Lazdiņa un Dr.silv. Āris Jansons, kā arī MPKS Mežsaimnieks reģiona vadītājs Mārcis Saklaurs.

Apmācības tika īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.