MPKS “Mežsaimnieks” sadarbībā ar MPKS “L.V.Mežs” un MPKS “Vidzeme” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” projektu, kā ietvaros tiks nodrošināti konsultāciju pakalpojumi mežsaimniecības nozarē iesaistītām juridiskām vai fiziksām personām, kā arī fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē, vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Minimālais konsultāciju saņēmēju skaits projekta ietvaros plānots vismaz 122, projekta īstenošanas laiks – līdz 2018.gada martam. Kopējais finansējums pasākumam visiem projekta partneriem kopā ir 118814,00 EUR. No 2018.gada maija MPKS Mežsaimnieks sadarbībā ar MPKS “L.V.Mežs” un MPKS “Mūsu mežs” īsteno jaunu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” projektu, kurš tiks īstenots 4.5 gadu laikā. Kopējais finansējums pasākumam visiem projekta partneriem kopā 175 000 EUR.

Vairāk par Eiropas Komisijas Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) skatīt šeit.