Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” šodien Alsungā uzņēma Zviedrijas lielākā meža īpašnieku kooperatīva “Sodra” delegāciju 50 cilvēku sastāvā. Vizītes ietvaros iepazīstinājām zviedru kolēģus ar meža kooperācijas attīstību Latvijā un mūsu pakalpojumu sniedzēja “DJ Logging” mežizstrādi biedra īpašumā Alsungas novadā.

Kooperatīvā sabiedrība “Sodra” apvieno 50 tūkstošus meža īpašnieku Zviedrijas dienvidos. Tā darbojas jau 80 gadus un kooperatīvam pieder nozīmīga kokzāģētavu un celulozes rūpniecības industrija.