Meža apsaimniekošanas cikls

Meža īpašnieku kooperatīvs “Mežsaimnieks” dibināts 2012. gadā un darbojās visā Latvijā ar birojiem Kuldīgā, Rēzeknē un Valmierā.

Kooperatīvā ir apvienojušies vairāk nekā 100 biedri – privātie meža īpašnieki – lai ekonomiski izdevīgi un droši apsaimniekotu savus meža īpašumus. Kooperatīva īpašnieki ir tās biedri, tādēļ mūsu darbība vērsta uz to, lai galvenais ieguvējs ir biedrs.

Kooperatīvs piedāvā veikt pilna cikla meža apsaimniekošanu, turklāt – biedri paši var izvēlēties, vai veikt mežsaimnieciskās aktivitātes saviem spēkiem vai uzticēt tās kooperatīvam. Katrā reģionā mums ir savi profesionāli mežsaimniecības speciālisti, kas specializējas mežkopībā, mežizstrādē un koksnes tirdzniecībā.

Kooperācija ir loģisks solis privātā meža apsaimniekošanā, jo plānot un veikt darbus kopā ir finansiāli izdevīgāk. Kooperatīvs vienmēr ir atvērts jauniem biedriem(īpašniekiem). Jo vairāk mēs esam, jo izdevīgāk varam iepirkt pakalpojumus un izdevīgāk pārdot kokmateriālus. Pievienojies!


IESTĀŠANĀS ANKETA

Lai pievienotos kooperatīvai sabiedrībai “Mežsaimnieks”, jāaizpilda jaunā biedra iestāšanās anketa un parakstīta jānogādā kādā no reģionālajiem birojiem vai jāatsūta uz e-pastu info@mezsaimnieks.lv


IEGUVUMI KOOPERATĪVA BIEDRIEM

Godīgs partneris meža īpašniekam! 

“Mežsaimnieks” ir vecākais un lielākais pašiem meža īpašniekiem piederošs kooperatīvs. Kā īpašnieks katrs biedrs ar savu balsi var ietekmēt pieņemtos lēmumus.

Katram biedram savs konsultants!

Mēs zinām, cik svarīgi ir būt pieejamiem, tāpēc katram biedram ir savs reģionālais konsultants, kurš palīdz meža īpašniekam pieņemt apsaimniekošanas lēmumus saskaņā ar īpašnieka izvirzīto saimniecisko mērķi.

Kopā apsaimniekot mežus ir izdevīgāk!

Tāpat kā graudus, arī mežu kopā audzēt un pārdot ir izdevīgāk. Apsaimniekojot vairāk kā 18 000 hektāru savu biedru – īpašnieku mežos, mēs varam nodrošināt tirgū konkurētspējīgu pakalpojuma cenu visam meža apsaimniekošanas ciklam. Pārdodot koksni kopā, iegūstam apjomus, kas nodrošina piemaksas par realizēto materiālu meža īpašniekam.

Mūsu darbs tiek novērtēts atzinīgi!

Mūsu kooperatīvās sabiedrības biedru vidū ir meža īpašnieki, kuri saņēmuši augstāko atzinību meža nozarē par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā – Zelta čiekuru

1000+

BIEDRI

18 414

BIEDRU MEŽA PLATĪBA HA

11 miljoni

APGROZĪJUMS EUR 2022

1,13 miljons

IESTĀDĪTIE KOKI 2020. gadā


KONSULTĀCIJAS MEŽA ĪPAŠNIEKIEM

Piesakies bezmaksas sarunai ar mūsu konsultantu! Iepazīsti savu mežu kopā ar mūsu mežzini un pārliecinies, ka iestāties meža īpašnieku kooperatīvā un apsaimniekot meža īpašumus kopā ir izdevīgi. Meža īpašniekiem ir iespēja pieteikties konsultācijai savā īpašumā vai attālināti.

Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzu sazinies ar sava reģiona konsultantu, vai aizpildi konsultāciju anketu


BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

1. Kas var kļūt par kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” biedru?

Par Sabiedrības biedru var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā Latvijas teritorijā ir mežs. Juridisko personu Sabiedrībā pārstāv tās pilnvarots pārstāvis.

Vai visi biedri biedru kopsapulcē ir vienlīdzīgi?

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu, katram biedram neatkarīgi no viņa meža platības un iemaksātā paju kapitāla apjoma, biedru kopsapulcē ir viena balss. Tā ir būtiska kooperatīvu atšķirība no citām uzņēmējdarbības formām.

Cik maksā iestāšanās kooperatīvā?

Ir divi ar iestāšanos saistīti maksājumi:

  1. iestāšanās maksa – vienreizēja 70 eiro apmērā, neatkarīgi no meža platības;
  2. paju kapitāla iemaksa -Izpērkamo paju skaitu nosaka proporcionāli katra biedra īpašumā esošo meža zemju platībai pēc principa – 4 pajas par katru meža zemju hektāru, kurā ir atļauta galvenā cirte, un 1 paja par katru hektāru, kurā nav atļauta galvenā cirte.  Vienas pajas vērtība ir 1,42 eiro.  Tātad par 10 hektāru īpašumu, kurā nav aizliegta galvenā cirte, būtu jāiemaksā 10 x 4 x 1,42 = 56,8 eiro liels paju kapitāls. Paju kapitāls ir jāiemaksā par platību līdz 100 hektāriem. Par to platību, kas pārsniedz 100 hektārus, paju kapitāls netiek aprēķināts un nav jāapmaksā.

Abu šo maksājumu samaksu var veikt pēc katra biedra izvēles (izdarot atbilstošu atzīmi iestāšanās anketā) vai nu ar vienreizēju maksājumu (mēs piestādām rēķinu apmaksai) vai arī ar ieturējumu no nākotnes koksnes darījumu ieņēmumiem.