Eiropas līdzfinansējums

Meža īpašnieku kooperatīvs “Mežsaimnieks” saviem biedriem piedāvā sagatavot visu nepieciešamo Eiropas finansēto mežsaimniecības projektu dokumentāciju. Mūsu cenas par šo pakalpojumu ir sekojošas: “Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāna” (MAAPP) sagatavošana iesniegšanai mežniecībā – 40 eiro/dokumentu + PVN, projektu pieteikuma sagatavošana un iesniegšana LAD – 20 eiro +PVN, skiču un pārskatu sagatavošana projekta atskaitēm – 40 eiro/ha +PVN (minimālā summa 50 eiro/ha +PVN, ja nav pieslēgts LVMGEO cena 55 eur/ha + PVN, minimālā summa 85 eiro/ha + PVN);

Biedriem bez maksas izsniedzam izziņas par biedra statusu kooperatīvā, kas pie projektu vērtēšanas dod papildu desmit punktus.

Jaunajā plānošanas periodā paredzēts, ka izsludinās pirmo kārtu 2023. gada jūnijā.

Paredzētais atbalst aktivitāšu veidi un līdzfinansējuma apjoms paredzēts līdzīgs kā iepriekšējās kārtās. Šo projektu ietvaros varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un ieaudzēto jaunaudžu kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Tāpat arī paredzēta noproduktīvo audžu nomaiņa. Savus biedrus informēsim līdzko būs zināma plašāka informācija.