Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” izsaka savu iebildumu pret plānotajām noteikumu izmaiņām par dabas liegumiem.

MPKS “Mežsaimnieks” ir viena no lielākajām un vecākajām meža īpašnieku organizācijām Latvijā. Mūsu kooperatīvā šobrīd ir gandrīz 1000 biedru, kas apsaimnieko vairāk nekā 30 000 hektāru meža zemes visā valstī. Mēs esam ieinteresēti ilgtspējīgā un atbildīgā meža resursu izmantošanā, kas nodrošina gan ekonomisko labumu, gan vides saglabāšanu.

Mēs neiebilstam pret dabas aizsardzības pasākumiem kā tādiem, bet pret to, ka tie tiek veikti uz mūsu biedru rēķina. Ja valsts vēlas izveidot jaunas aizsargājamas teritorijas, tad tai jānodrošina taisnīga kompensācija meža īpašniekiem par zaudētajiem ienākumiem un ierobežotajām saimnieciskajām iespējām.

Ja ierobežotu finansējuma apstākļos nav iespējams panākt taisnīgas kompensācijas, tad vienu no iespējām redzam – aizsargājamo teritoriju aizstāšanu ar valstij piederošajām meža zemēm, veicot atbilstošos grozījumus Meža likumā un likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”.

Mēs aicinām valdību pirms noteikumu izmaiņu pieņemšanas uzklausīt mūsu viedokli un rast risinājumu, kas būtu pieņemams visām pusēm. Šo noteikumu izmaiņas ietekmēs ne tikai mūsu biedrus, bet arī visu meža nozari un lauku attīstību.

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” vārdā:

Andis Malējs
Valdes loceklis
info@mezsaimnieks.lv