LLKA, 01.06.2023

Latvijas Lauksaimniecības kooperācijas asociācijas (LLKA) ģenerāldirektors Rolands Feldmanis un LLKA valdes loceklis Andis Malējs, 30.maijā tikās ar Zemkopības ministrijas (ZM) Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāju Ilzi Silamiķeli. Sanāksmē tika apskatīti aktuālie jautājumi par mežsaimniecības attīstību un kooperatīvu lomu tajā.

Kā sanāksmē uzsvēra A.Malējs, ilgtspējīgai mežsaimniecības attīstībai ir nepieciešama kooperācija meža īpašnieku vidū. Kooperatīvi nodrošina ne tikai meža atjaunošanas cirtes, bet arī meža ieaudzēšanu un kopšanu. Kooperatīvu mežos, salīdzinot ar pārējiem privātajiem mežiem, 88 % tiek izvēlēti selektīvie stādi, kas veicina ražīgāku meža audzēšanu.

R.Feldmanis norādīja, ka lai veicinātu mežsaimniecības attīstību, ir nepieciešamas investīcijas arī meža produktu pārstrādē. Kooperatīviem investējot ražošanas tehnikā tiktu nodrošināta biedru meža īpašumu apsaimniekošanas ilgtermiņa plānošana, kas palielinātu darba ražību. Tāpat meža kopšana veicinātu arī malkas sagatavošanu mājsaimniecību vajadzībām.

Sanāksmē ZM pārstāve I.Silamiķele informēja par ministrijas plānotajiem pasākumiem mežsaimnieciskajai nozarei, piemēram, par atbalsta programmām meža īpašniekiem un par klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas stratēģiju.

Sarunas beigās abas puses vienojās turpināt regulāru dialogu un sadarbību par mežsaimnieciskajiem jautājumiem.