Projekta (Nr.22-00-S0MF10-000024) mērķis ir organizēt informatīvu kampaņu par iespējām, ko sniedz meža īpašnieku kooperācija meža ilgtspējīgā, uz zināšanām balstītā, ekonomiski pamatotā, laika un finanšu resursus taupošā saimniekošanā, kas ļauj audzēt meža dabisko un finansiālo vērtību, tādējādi nodrošinot īpašuma saglabāšanu vairākās paaudzēs. Lielāku uzmanību pievēršot mazo un vidējo meža platību īpašniekiem – fiziskām personām, aicinot iesaistīties meža kooperācijā, tādējādi veicinot gan ekonomiski un uz zināšanām pamatotu meža apsaimniekošanu, gan meža vērtības pieaugumu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Projekta galvenais partneris: Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija.

Pakalpojumu kvalitātes palielināšanās, lielāks biedru skaits un savas ražotnes izveide – tie ir tikai daži no meža īpašnieku kooperatīvu mērķiem

Pilnu rakstu varat izlasīt šeit: Lai uzlabotu meža vērtību

Kooperācija veicina labāku un ilgtspējīgāku mežu apsaimniekošanu – to apliecina īpašnieku pieredze.

Pilnu rakstu varat izlasīt šeit: Saimnieko ar skatu nākotnē

“Visiem labi zināma suitu spītība, tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka Latvijā pirmais meža īpašnieku kooperatīvs “Mežsaimnieks” ir radies tieši tur. Tiesa gan, viņi vēl strīdas, kurš ir idejas autors,” ar smaidu stāsta meža īpašnieku kooperatīva “Mežsaimnieks” valdes loceklis Andis Malējs.

Pilnu rakstu varat izlasīt šeit: Ar suitu spītību

Pirmo meža īpašnieku kooperatīvu Latvijā pirms 12 gadiem izveidoja Grigorijs Rozentāls. Kooperatīvs “Mežsaimnieks” patlaban ir lielākais šajā nozarē, kas apvieno ap tūkstoti biedru.

Pilnu rakstu varat izlasīt šeit: Svarīga abu pušu uzticība

Ir simtiem uzņēmumu, kas piedāvā mežu nocirst, bet cik to piedāvā apsaimniekot? Kooperatīvs ir viens no risinājumiem, lai meži saglabātos Latvijas iedzīvotāju īpašumā

Pilnu rakstu varat izlasīt šeit: Lai mežs paliktu vietējo rokās

Kopīga spēka veidošana, lai ikviens kooperatīva biedrs saņemtu nepieciešamo sava meža apsaimniekošanai – tā varētu teikt par MPKS “Mūsu Mežs” attīstības vīziju

Pilnu rakstu varat izlasīt šeit: Ar kopīgu spēku savā mežā