Turpinot meža īpašnieku izglītošanu dabas daudzveidības jomā arī Vidzemē, Cēsu apkārtnē, nupat notika kooperatīvās sabiedrības „Mežsaimnieks” rīkotas kārtējās bezmaksas apmācības par tēmu “Meža bioloģiskā daudzveidība un tās uzturēšana privātajos mežos”. Abās apmācību dienās notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības (objekti dabā).

Šīs apmācības tika īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.