Turpinot meža īpašnieku izglītošanu, pagājušajā nedēļā Saldus un Tukuma apkārtnē kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks” rīkoja kārtējās bezmaksas apmācības par tēmu “Meža bioloģiskā daudzveidība un tās uzturēšana privātajos mežos”. Abās apmācību dienā notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības (objekti dabā).

Apmācības tika īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.