Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” nupat Siguldā saviem biedriem sarīkoja pirmo semināru par meža sertifikāciju. Apmācību laikā meža īpašnieki iepazinās ar to, kas ir meža sertifikācija, tās principi, mērķi, uzdevumi un standarti. Arī par to, kas ir sertifikācijas shēmas Latvijā – FSC, PEFC, ISO, kā notiek sertifikācijas grupas veidošana, dokumentācijas sagatavošana, meža īpašumu apsekošana un analīze, uzraudzība.

Abās apmācību dienā notika gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības. Semināra noslēgumā tā dalībnieki iepazinās ar AS “Latvijas Finieris” viedokli par meža sertifikāciju un apmeklēja uzņēmuma ražotni “Lignums” Bolderājā.

Semināra galvenais lektors bija kooperatīvās sabiedrības Mežsaimnieks Vidzemes mežsaimniecības reģiona vadītājs Mārcis Saklaurs. Apmācības tika realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.