Šonedēļ kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” Tukuma un Talsu apkārtnē rīkoja kārtējās divu dienu apmācības meža īpašniekiem.

Apmācību dalībnieki iepazinās ar meža sertifikāciju, tās mērķiem, uzdevumiem un standartiem. Apmācību praktiskās daļas ietvaros viesojāmies mūsu biedra meža īpašumā pie Tukuma un uzzinājām vairāk par saimniekošanas īpatnībām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotās saimnieciskās darbības teritorijā. SIA “Vika Woold” kokzāģētavā meža īpašnieki iepazinās ar modernas kokzāģētavas darbu un meža sertifikācijas nozīmi koksnes pircēju darbībā.

Pasākums tika organizēts Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.